rij stenen van de ecokathedraal
doelstelling
- inleiding
De stichting TIJD is een initiatief van Louis Le Roy  en zijn vrouw Inge uit Oranjewoud, en is voortgekomen uit zijn werkzaamheden aan de ecokathedraal in Mildam. Een praktische reden van de oprichting van een stichting was het veilig stellen van de continuïteit van het project. Daarnaast blijken er in de loop van de tijd een aantal mensen geïnspireerd te zijn door dit project, dat er behoefte bleek te zijn aan enige vorm van organisatie. Een ander project waar de stichting zich voor zal inzetten is het herstel van de Kennedylaan tuin in het centrum van Heerenveen. 

- doelstelling
In de oprichtings-akte worden de volgende punten genoemd.
  • Het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip "tijd" als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.
  • Het adopteren en/of ondersteunen van aktiviteiten en projecten die in ruimte en tijd ontwikkeld worden.
  • Het zijn van een kennis-centrum, in het bijzonder met betrekking tot begrippen als tijd en complexiteit

- realisatie
Om deze doelen te kunnen realiseren, zal de stichting samenwerkingsverbanden  aangaan met diverse personen en organisaties. Momenteel is dit o.a. het geval met de gemeente Heerenveen, maar er zijn ook contacten met organisaties, o.a. in Frankrijk en Duitsland. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden om op ander plaatsen vergelijkbare projecten te starten. De stichting wil deze initiatieven vooral in het begin voorlichten en begeleiden.
De stichting zal ook een aanspreekpunt zijn voor de media, en zal aktief de media benaderen om groter bekendheid te verkrijgen.

- aandachtsgebieden
Een aantal concrete voorbeelden van processen in ruimte en tijd, worden uitgewerkt aan de hand van een aantal aandachtsgebieden.


HOME
DOELSTELLING
aandachtsgebieden
31 OKTOBER
ECOKATHEDRAAL
TIJDGENOTEN
PUBLICATIES
CONTACT
reageer


' De wetenschap kan het essentiële mysterie van de natuur niet oplossen omdat we in de laatste analyse deel uitmaken van het mysterie dat we trachten te oplossen'


Max Planck