detail kennedylaantuin Heerenveen
ecokathedraal
- Tuin van Le Roy
De Tuin van Le Roy aan de Kennedylaan en de Europalaan in Heerenveen, later ook bekend onder de naam 'wilde tuin', is eind jaren zestig naar de filosofie van Louis le Roy in samenwerking met de gemeente Heerenveen aangelegd en tot ontwikkeling gekomen. De eerste jaren werd op de kilometer lange groenstrook, gelegen in het midden van Heerenveen, met puin gestort van gesloopte woningen, waarna er een grondlaag op kwam die al snel begroeide.
Gezien de bijzonder manier waarop deze tuin tot ontwikkeling kwam (die ook beschreven wordt in het boek Natuur inschakelen, natuur uitschakelen van Le Roy), was er al snel nationale en internationale belangstelling voor. Busreizen werden georganiseerd om mensen in de gelegenheid te stellen deze tuin te bekijken.
In de eerste jaren na de aanleg van de tuin heeft het zich kunnen ontwikkelen tot een bijzonder park, waar planten en bomen zich vrij konden ontwikkelen, en zo ontstond er een unieke wandelroute waar veel mensen  graag doorheen wandelden.


burgemeester De Jong en Louis le RoyDe laatste jaren is de ontwikkeling volgens de Stichting de verkeerde kant opgegaan. Er treedt verloedering op, waar buurtbewoners zich terecht aan storen.
De stichting Tijd en de gemeente Heerenveen hebben op 29 juni 2005 een intentieverklaring ondertekend (zie de foto hiernaast, waar Louis le Roy en burgemeester Peter de Jonge de handtekening zetten), met als doel de komende 100 jaar een ecokathedraal proces op gang te brengen. Dit zal gerealiseerd worden door de inbreng van een bouwmeester (architect Rob Hendriks van DAAD Architecten uit Beilen), en omwonenden / vrijwilligers. Ook hebben alle 100 leerlingen van de basisschool De Letterbeam, die dichtbij de Kennedylaantuin gevestigd is, stekjes gepland in grote stenen die speciaal voor dit doel door Henk Pleiter in de tuin waren neergelegd (zie de foto's hieronder van Harry Blokzijl, Rinse van der Schoot en Piet Vollaard).
Henk PleiterLe Roy in gesprek met plantsoendienst
Kinderen van De LetterbeamKinderen van De Letterbeam
burgemeester De Jong en Louis le Roy in gesprekburgemeester De Jong en Louis le Roy

Kennedylaan tuin Le Roy in vervalDit zal niet in 1 of 2 jaar gerealiseerd zijn, maar hiervoor is een jarenlange betrokkenheid nodig, waarin met vallen en opstaan geleerd zal moeten worden hoe het meest ideale park er uit moet komen te zien. Er zullen geen tekeningen worden gemaakt hoe het moet worden, maar al werkend zal er iets ontstaan wat waarschijnlijk niemand had kunnen voorzien. Op zaterdag 8 oktober 2005 is het herstel van start gegaan met een grote schoonmaakactie en heeft Louis le Roy over zijn werk in de Kennedylaan verteld. Vanaf november is namens de Stichting biologisch kweker/hovenier Henk Pleiter druk in de tuin bezig. Hij doet dit onder meer met 6 werkeloos werkzoekenden. De stichting TIJD is van mening dat dit project zich goed leent om werklozen op te leiden tot zelfstandig hoveniers. In dit "reÔntegratietraject" komen de volgende elementen aan de orde:
1) Vaktechnische praktijkscholing
Onder leiding van Henk Pleiter wordt inhoudelijk kennis van het ambacht hovenier aangeleerd. Er wordt daarom in de Tuin van Le Roy gewerkt in het bijzijn van Henk Pleiter ťn zelfstandig aan de hand van opdrachten van Pleiter. In de loop der tijd wordt dit uitgebreid met werkzaamheden op de ecokathedraal, maar ook bij andere projecten.
2) Praktijk in de vorm van werk voor anderen
Na circa een half jaar van de vaktechnische praktijkscholing kunnen de deelnemers het ambacht hovenier voor een groot deel machtig zijn. Zij zullen dan werk verrichten bij anderen (bv hoveniersbedrijven of andere projecten van de Stichting TIJD).
3) Begeleiding
Uiteraard worden de deelnemers ook vanuit de Stichting begeleid met als doel dat ze aan het eind van het traject in staat zijn als zelfstandige of in loondienst aan de slag te gaan.

Het werk in de Tuin van Le Roy
Er wordt 's winters veel snoeiwerk verricht en de paden worden weer begaanbaar gemaakt. Van het snoeihout is een 2 meter hoge mutserd (ook wel mutsaard oftewel takkenbos genoemd) gemaakt, die als schuilplek voor dieren kan dienen. Er worden opnieuw inheemse bollen geplant, evenals besdragende struiken en vlinderplanten. Duidelijk is ook te zien dat er weer restmateriaal is gestort van gesloopte woningen en van stratenmakers. Hiermee wordt onder leiding van Henk en op basis van de ideeŽn van Louis le Roy gebouwd aan zitjes. Ook is het de bedoeling dat er een soort van amfitheater wordt gebouwd. Hier kunnen dan buurtbewoners, maar ook scholen gebruik van maken. We hopen dat de tuinweer snel door buurtbewoners en andere Heerenveners wordt bezocht en dat de tuin zo zijn sociale functie terug krijgt.Activiteiten in 2006
Behalve de werkzoekenden hoopt de Stichting dat ook buurtbewoners en andere vrijwilligers in de tuin (onder begeleiding) activiteiten ondernemen, zoals in juni 2005 bijvoorbeeld de planten door scholieren zijn geplant.
Er zal over het project door de Stichting in samenwerking met de gemeente nog een folder worden uitgegeven over de Kennedylaantuin. Ook zal de gemeente nog een tentoonstelling opzetten over de renovatie Midden-Heerenveen, met daarin ook volop aandacht voor de Tuin van Le Roy. Deze tentoonstelling duurt van 8 t/m 15 april, en wordt gehouden in de voormalige brandweerkazerne in Heerenveen.
In het voorjaar van 2006 wordt er ook een toren gebouwd (gestapeld) waarin bovenin een leefruimte voor vleermuizen wordt gemaakt. Er leven veel vleermuizen in het naastgelegen sport/zwem-complex De Telle. Hier wordt door de gemeente binnenkort met een sanering/sloop begonnen. In overleg met de gemeente hopen we de toren gereed te hebben gelijk met de start van de sloop, zodat de vleermuizen een goed heenkomen kunnen vinden in de Kennedylaantuin.

Er is ook een samenwerking met de Akademie van Bouwkunst in Groningen. Een aantal studenten van deze opleiding zal de komende jaren actiefAcademie Bouwkunst workshop meewerken aan de realisatie van een deel van de Kennedylaantuin, namelijk het gedeelte aan de zuidkant waar een aansluiting komt met een loopbrug die voor een verbinding met Oranjewoud zorgt (foto hieronder). Op de linker foto is een aantal studenten te zien die met een workshop bezig zijn o.l.v. Rob Hendriks, Piet Vollaard en Alex van de Beld. Het thema van de workshop was "de factor Tijd in de architectuur", en heeft ideeen opgeleverd over de invulling van een nieuw gedeelte van de Kennedylaantuin.

Een aantal foto's van de Tuin van Le Roy, gemaakt in de zomer van 2005:
Nieuw gedeelte Kenndylaan tuinNieuw gedeelte Tuin van Le Roy
Nieuw gedeelte Kenndylaan tuinNieuw gedeelte Kenndylaan tuin

- OPROEP
De stichting Tijd wil graag in contact komen met mensen die op een of andere manier herinneringen hebben aan deze bijzondere tuin. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als buurtbewoner destijds de ontwikkeling van de tuin hebt gevolgd, of dat u een van de vele mensen was die met een busreis een bezoek aan de tuin hebt gebracht. Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal, dus als u bijvoorbeeld foto's hebt gemaakt van de aanleg van de tuin, of van reisgezelschappen die de tuin bezoeken, dan vragen wij u contact op te nemen met een van de bestuursleden op een van de volgende e-mail adressen.


HOME
DOELSTELLING
31 OKTOBER
ECOKATHEDRAAL
TUIN VAN LE ROY
TIJDGENOTEN
PUBLICATIES
CONTACTNaast de deelnemersbijdragen van de uitkeringsinstanties zoals gemeente Heerenveen, Intergemeentelijke Sociale Dienst zuidwest Frysl‚n) en gemeente Smallingerland (via Rework), wordt dit project mede mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van:

'De historische ontwikkeling in natuur- en cultuurvormen dient als continuïtijd te worden opgevat en het verbreken van deze samenhang in ruimte en tijd kan worden opgevat als calamiteit'


Louis le Roy
Enkele beelden uit de begintijd van de Tuin van Le Roy, rond 1970:
tuin van Le Roy
(foto: A.C.Hoegen) tuinen van Le Roy
(foto: A.C.Hoegen)

Foto's uit Natuur inschakelen, natuur uitschakelen: kennedylaan tuin van Le Roy kennedylaantuin wilde tuin Kennedylaantuin of wilde tuin van Le Roy kennedylaan tuin