touw van cover boek 'retourtje mondriaan'
publicaties
- inleiding
Op deze pagina vindt u een overzicht van de boeken over de eco-kathedraal, en wordt u op de hoogte gehouden van uitgaven die in eigen beheer zijn uitgegeven, en die nog te verwachten zijn.
Daarnaast vindt u onderaan deze pagina een overzicht met artikelen die op deze site staan vermeld. .


- boeken
"Het Technicum en de mondiale contraculturen" is het boek dat tijdens de tentoonstelling "Orde uit Chaos" in het Fries Museum is gepresenteerd op 16 maart 2008. Het Technicum Het bevat teksten van Louis le Roy ("De ontwikkeling van de ecokathedraal"), kunsthistoricus Huub Mous ("Het organisch universum. Over tijd en tegencultuur bij Louis Le Roy"), en kunstenaar Bert Dalmolen ("Kleine netwerken voor aandacht en inzicht in klimatologische ontwikkelingen"). Het is het eerste boek uit de serie van 5 waarin Le Roy uitvoerig spreekt over de Ecokathedraal in Mildam, en waarin zijn 5 stellingen zijn gepubliceerd omtrent zijn idee rond de wereldwijde 1% van het grondgebied dat vrijgewaard moet zijn van alle planologische ontwikkelingen. Het ISBN-nummer is 90-808229-5-5 (ISBN-13: 978-90-808229-5-5)


U kunt op de volgende manier in het bezit komen van dit boek
 • Maak € 39,50 en € 6,20 portokosten (totaal dus € 45,70) over op giro 4358407 t.n.v. Stichting Tijdwerk, Heerenveen, o.v.v. "Het Technicum". U krijgt het boek dan zo snel mogelijk toegestuurd.
 • Boekhandel Binnert Overdiep, boekhandel De Brug en Museum Willem van Haren, allemaal in Heerenveen
 • Of neem even contact op met iemand van de stichting."Leven en werken in ruimte en tijd" is het boek dat tijdens het symposium van 31 oktober 2006 is gepresenteerd. Het bevat teksten van Louis le Roy, architekt Piet Vollaard, architekt Rob Hendriks (o.a. over de geschiedenis van deLeven en werken in ruimte en tijd Tuin van Le Roy aan de Kennedylaan en de Europalaan in Heerenveen), bouwmeester/cultuurfilosoof Wim van der Kaaden en kunstenares Tineke Schoenmaker.
Het ISBN-nummer is 90-808229-4-9 (ISBN-13: 978-90-808229-4-8)


U kunt op de volgende manier in het bezit komen van dit boek
 • Maak € 37,50 en € 6,20 portokosten (totaal dus € 43,70)over op giro 4358407 t.n.v. Stichting Tijdwerk, Heerenveen o.v.v. "leven en werken in Ruimte en Tijd" . U krijgt het boek dan zo snel mogelijk toegestuurd.
 • Boekhandel Binnert Overdiep, boekhandel De Brug en Museum Willem van Haren, allemaal in Heerenveen
 • Of neem even contact op met iemand van de stichting."Jules Verne en de cybiont" is het boek dat tijdens het symposium van 31 oktober 2005 is gepresenteerd. Het bevat een tekst van Louis le Roy waarin hij o.a. verwijst naar de boeken van Jules Verne, en het boek "de symbiotische mens" van de franse futuroloog JoŽl de Rosnay, waarin hij de cybiont beschrijft. Jules Verne en de CybiontDe tweede tekst in het boek is van de hand van Janos Koppandy, professor van de Universiteit van Weimar en bevriend met Le Roy. Koppandy brengt al 28 jaar bezoeken aan de ecokathedraal in Mildam, en heeft in de loop van die tijd een schitterende verzameling foto's gemaakt, waarvan een deel ook in het boek voorkomen.
Het ISBN-nummer is 90-808229-3-0


U kunt op de volgende manier in het bezit komen van dit boek
 • Maak € 29,50 en € 6,20 portokosten (totaal dus € 35,70) over op giro 4358407 t.n.v. Stichting Tijdwerk, Heerenveen, o.v.v. "Leven en werken in Ruimte en Tijd". U krijgt het boek dan zo snel mogelijk toegestuurd.
 • Boekhandel Binnert Overdiep, boekhandel De Brug en Museum Willem van Haren, allemaal in Heerenveen
 • Of neem even contact op met iemand van de stichting.


De uitgave van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van:


"Dansen tussen fundamenten" is het 2e boek dat uitgegeven is door de Stichting Tijd. Het is een boek met 5 essay's over het kathedrale werk in Mildam. De schrijvers zijn Huub Mous, Atte Bouma, Peter Brinkman, Louis le Roy en Henk Pleiter, die elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen vakgebied beschrijven wat er indansen tussen fundamenten Mildam plaatsvindt. Het voorwoord is van Pierre Mansire, die  in 02003 een performance van de japanse butoh-danseres Moeno Wakamatsu leidde. Het boek is geïlustreerd met foto's van deze performance, en van bloemen en planten die bij de ecokathedraal groeien. Deze foto's zijn gemaakt door Peter Wouda.
Het ISBN-nummer is 90-808229-2-2


U kunt op de volgende manieren in het bezit komen van het boek
 • Maak € 29,50 en € 6,20 portokosten (totaal dus € 35,70) over op giro 4358407 t.n.v. Stichting Tijdwerk, Heerenveen, o.v.v. "Dansen tussen fundamenten". U krijgt het boek dan zo snel mogelijk toegestuurd.
 • Boekhandel Binnert Overdiep, boekhandel De Brug en Museum Willem van Haren, allemaal in Heerenveen
 • Of neem even contact op met iemand van de stichting.


"Retourtje Mondriaan" van Louis Le Roy is het eerste boek dat door de stichting TIJD is uitgegeven. Het eerste exemplaar is op 31 oktober 02003 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse themadag, en het bevat naast autobiografische gegevens ook een bijzondere kijk op wetenschappelijke en culturele geschiedenis, van de Barok tot de moderen tijd.retourtje mondriaan Het boek is geilustreerd met foto's van Le Roy zijn unieke glasverzameling, die aantoont dat op een relatief klein oppervlak een complexiteit kan worden opgebouwd.

Een aantal citaten zij op deze pagina te lezen. Het ISBN-nummer is 90-808229-1-4


U kunt op de volgende manieren in het bezit komen van het boek:
 • Maak € 39,50 en € 6,20 portokosten (totaal dus € 45,70) over op giro 4358407 t.n.v. Stichting Tijdwerk, Heerenveen o.v.v. "Retourtje Mondriaan". U krijgt het boek dan zo snel mogelijk toegestuurd.
 • Boekhandel Binnert Overdiep, boekhandel De Brug en Museum Willem van Haren, allemaal in Heerenveen
 • Of neem even contact op met iemand van de stichting.
Wilt u exemplaren bestellen die voor de verkoop bestemd zijn, neemt u dan even contact op met de stichting Tijd


"Natuur, cultuur, fusie" zoomt in op de twee aspecten die cruciaal zijn in het werk van ecotect Louis G. le Roy zijn werk: tijd en ruimte. De manier waarop hij omgaat met deze begrippen staat haaks op de soms snelle, efficiënte en functiegerichte aanpak van groen en natuur in geïndustrialiseerde landen. Hij pleit voor plekken in stedelijke gebieden waar planten, dieren en de mens weer natuur, cultuur, fusie tijd en ruimte krijgen. Aan de door hem in gang gezette Ecokathedraal zal daarom door anderen in ieder geval tot het jaar 03000 worden doorgebouwd.
Het zijn Le Roys ideeën achter dit project die relevant zijn voor de huidige discussie op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening: het belang van de factor tijd in ruimtelijke processen en het werken met complexe, dynamische systemen en netwerken. Daarnaast is het boek een bron van inspiratie voor iedereen die geïnteresseerd is in ecologie, natuur, tuinen en kunst.
Citaten van Louis G. Leroy samengesteld door Esther Boukema en Guido Van Overbeek, Fotografie van Philippe Velez McIntyre, toegevoegde artikelen door Piet. Vollaard ,Hagen Rosenheinrich en Vincent van Rossem, in het engels en nederlands.
Het is uitgeven door NAi Uitgevers/Publishers in Rotterdam, en te bestellen bij Boekie Woekie, kunstenaarsboeken in Amsterdam, www.boekiewoekie.com voor € 22,50. Het ISBN-nummer is 90-5662-278-1. Ook kunt u contact opnemen met de Stichting TIJD.

Nature Culture Fusion-Louis G. LeRoy's Ecocathedral ,Quotations by Louis G. Leroy compiled by Esther Boukema and Guido Van Overbeek ,Photography by Philippe Velez McIntyre additional texts by Piet Vollaard , Hagen Rosenheinrich and Vincent Van Rossem , in English and Dutcth , published by the Netherlands Architecture Intstitute ,now available from Boekie Woekie books by arstists Amsterdam, www.boekiewoekie.com prize: € 22,50
Recensies zijn verschenen in:"Ecokathedraal" van Louis Le Roy is een uitgave van de Friese Pers Boekerij in Leeuwarden, en is uitgegeven in het kader van het culturele Simmer 2000 festival, waar de ecokathedraal een onderdeel van was.ecokathedraal Het is een fotoboek met teksten van Le Roy (en samenvattingen in het Engels en het Duits) en foto's van Peter Wouda.
Het kan besteld worden via de website van de Friese Pers Boekerij"Natuur inschakelen, natuur uitschakelen" van Louis le Roy is een waarschuwing tegen onze maatschappij, die ingesteld is op een super-economie, die alleen denkt om met alle mog
elnatuur inschakelenijke middelen met zo min mogelijk werk in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk te produceren en dus te verdienen. Het is ook een pleidooi voor een leefmileu waarin de gezonde mens centraal staat.
Het boek is in 1973 uitgegeven bij uitgeverij Ank Hermes in Deventer, en is niet meer leverbaar via de boekhandel.

In "Uilenspiegeltjes" toont Louis le Roy aan dat de mens in de moderne maatschappij door de overheid betutteld wordt, en aan alle kanten beperkt wordt in haar do
uilenspiegeltjesen en laten. Economie is belangrijker dan milieu en leefbaarheid. Het boek is een uitwerking van een lezing over het boek "natuur inschakelen, natuur uitschakelen", die hij aan de Technische Hogelschool in Düsseldorf hield.
Het boek is in 01984 uitgegeven bij uitgeverij Ankh Hermes in Deventer, en is niet meer leverbaar via de boekhandel.


- artikelen
Overzicht van de artikelen die op deze website te vinden zijn.


HOME
DOELSTELLING
31 OKTOBER
ECOKATHEDRAAL
TIJDGENOTEN
PUBLICATIES
CONTACT
reageer
KERNGROEP
(besloten)


'Tijd is het bindmiddel van de energie die het leven mogelijk maakt'

Louis G. Le Roy