Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
TIJD sympsosium 2022 in Hof van de Koning Heerenveen
Zo'n 65 mensen waren aanwezig bij het TIJD-symposium in Heerenveen

Op maandagmiddag 31 oktober 02022 vond na twee (corona)jaren weer een TIJD-symposium plaats, met als thema "It's about TIME". Dit was ook het thema van de International Architecture Biënnale Rotterdam (IABR).

Voorzitter Heilien Tonckens van de Stichting TIJD opende de middag met een korte terublik op het afgelopen jaar een een vooruitblik op de toekomst.

voorzitter stichting tijd heilien tonckensVoorzitter Heilien Tonckens van de Stichting TIJD

Na de opening door de voorzitter stelden de drie nieuwe bestuursleden zich kort voor. Ze vertelden elk hun persoonlijke link met het gedachtegoed van Louis Le Roy.

bestuurslid stichting tijd bert looperBert Looper wil zich richten op het ontsluiten van het archief van Le Roy

bestuurslid stichting tijd hans van der lansHans van der Lans wil kijken welke huidige Le Roy projecten er zijn en wat er mogelijk is om het ecologische aspect meer ruimte te geven.

bestuuslid stichting tijd govert geldofGovert Geldof wil met een aantal geinteresseerden een werkgroep rond complexiteit starten.

Na het voorstelrondje van de nieuwe bestuursleden was het woord aan Peter Veenstra, co-curator van het International Architecte Biennale Rotterdam (IABR), waarin Le Roy zijn ecokathedrale werk als een van de 12 belangrijke momenten van de afgelopen 50 jaar wordt gezien.

 peter veenstra lola iabrPeter Veenstra, co-curator IABR en oprichter LOLA-landschapsarchitecten

Daarn was het de beurt aan Prof. Bruno Notteboom van de Universiteit in Leuven om de Le Roy lezing te houden. De titel van zijn lezing was  "Groene participatie, nieuwe perspectieven op Louis Le Roy". De lezing is een onderdeel van het onderzoek van Michelle Mlati die haar PhD doet rond het thema participatie in de openbare ruimte. Prof Notteboom begeleidt haar.

bruno notteboom le roy lezingLe Roy lezing door Bruno Notteboom.

Na een korte pauze waarbij de aanwezigen kennis konden maken met nieuwe mensen en bij konden praten met oude bekenden, presenteerde Piet Vollaard en Rob Hendriks de nieuwe website www.louisleroy.nl waarin (bijna) alle publicaties en projecten van en over Louis Le Roy zijn opgenomen.

piet vollaardPublicist en architect Piet Vollaard

Als uitvloeisel van dit project is er een boek gepubliceerd met daarin 59 brieven die Le Roy publiceerde in de jaren '70 in het tijdschrift "PLAN". Het eerste exemplaar van het boek met als titel "Brieven uit Cergy-Pontoise en enige andere steden" werd aangeboden aan Hendriëtte Le Roy, dochter van Louis en Inge Le Roy.

rob hendrik henriette le roy piet vollaard boek brieven uit cergy pontoiseRob Hendriks (linke), Henriette Le Roy en Piet Vollaard

Als afsluiten sprak Henriëtte Le Roy een dankwoord uit waarin zij ook Janosz Koppand en Amrai Novak met name noemde als vrienden van haar ouders. Ook memoreerde zij dat ze de brieven die Le Roy voor PLAN schreef altijd moest overtypen voordat ze werden opgestuurd.

henriette le royHenriette Le Roy spreekt haar dankwoord uit

 Na afloop was er gelegenheid om het nieuwe boek aan te shaffen, en ook de eerdere uitgaven van de stichting TIJD waren te koop.

verkoop boeken stichting tijd roelof koster stina van der ploegBestuursleden Roelof Koster (Penningmeester) en Stina van der Ploeg bij de tafel met boeken van de Stichting TIJD

 

Wij zien u graag allemaal terug op 31 oktober 02023 bij het volgende TIJD-symposium!

 

Agenda 100 jaar Le Roy

16 mrt 02024;
09:30 - 13:30
NL-Doet 2024 in teken van 100 jaar Louis Le Roy
18 apr 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over klimaatverandering in Bibliotheek Heerenveen
26 mei 02024;
11:00 - 16:00
Le Roy route wandelen
04 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over onderwijs
28 sep 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
11:00 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )