Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Certificaat "Ecokathedraal werken" voor leerlingen Compagnie Heerenveen
Leerlingen van De Compagnie in Heerenveen met hun certificaat "Ecokathedraal werken"

Leerlingen van groep 1 en 2 van De Compagnie in Heerenveen hebben op dinsdag 3 april 02023 deelgenomen aan de les "Ecokathedraal werken in de Le Roy tuin" in Heerenveen.

Na een les in de klas waarbij Peter Wouda vertelde over de geschiedenis van de Le Roy tuin, gingen de leerlingen zelf aan de slag. Op twee plekken waar stenen lagen werd hun uitgelegd hoe de bouwers aan de Heerenveense ecokathedraal te werken gaan: hele stenen aan de buitenkant, en de kapotte stenen kunnen binnen in het bouwwerk liggen. De leerlingen willen allemaal later iets 'in het groen' doen. Deze basiskennis over ecokathedralen kan hun later van pas komen als ze natuurvriendelijke tuinen gaan aanleggen.

Na afloop kregen alle jongens een "Bewijs van deelname" voor hun CV.

Wilt u ook een les over ecokathedralen op uw school? Neem dan contact met ons op.

le roy tuin de compagnie kathedraalbouwers

le roy tuin de compagnie stapelen

le roy tuin de compagnie stapelles

AGENDA

15 jun 02023;
08:00 - 17:00
Outdoor Office Day
16 jun 02023;
19:30 - 21:30
Lezing over symbiotische steden en discussie
02 jul 02023;
17:30 - 18:15
Uitzending Lodewijks Groene Geluk
09 sep 02023;
10:00 - 17:00
Open Monumentendag

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )