Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Biodiversiteitsfestival BROED op 13 mei met mini-college ecokathedralen
Biodiversiteitsfestival BROED op 13 mei met mini-college ecokathedralen

Op zaterdag 13 mei 02023 wort bij de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop het biodiversiteitsfestival BROED georganiseerd.

Er is een markt, rondleidingen, muziek, verhalen en om 13:45 wordt er een mini-college gegeven over eocathedraal bouwen en denken. Peter Wouda vertelt wat ecokathedralen zijn en hoe je zelf een ecokathedraal proces kunt starten. Daarnaast gaat het over kathedraaldenkenk: langetermijdenken met de tijdshorizon op oneindig (of de komende 7 generaties, om het iets overzichtelijker te maken).

Ga naar www.groen.frl voor het hele programma!

AGENDA

15 jun 02023;
08:00 - 17:00
Outdoor Office Day
16 jun 02023;
19:30 - 21:30
Lezing over symbiotische steden en discussie
02 jul 02023;
17:30 - 18:15
Uitzending Lodewijks Groene Geluk
09 sep 02023;
10:00 - 17:00
Open Monumentendag

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )