Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Broed kathedraal van alle wezens hans engelbrecht
De kathedraal van Alle Wezens bij Broed

Tijdens het biodiversiteitsfestival BROED dat op 13 mei 02023 werd gehouden bij De Cruydthoeck in Nijeberkoop, is begonnen met de aanleg van een Kathedraal van Alle Wezens.

Iedereen mocht een steen van huis meenemen, die vervolgens door Hans Engelbrecht (van De Groene Stap ) , Marcel Prins en Roelof Koster (bouwmeester en stapelaars aan de ecokathedraal in MIldam) werden gestapeld tot een (eco)kathedraal.  Wij hopen natuurljik dat de locatie de komende jaren mag worden aangevuld met nieuwe stenen en uit kan groeien tot een echte ecokathedraal!

Ameike van  het Rituelenatelier is de bedenker van het idee achter de "Kathedraal van Alle Wezens" waarbij iedereen ook een wens op een tegel mocht schrijven.

 

broed hans engelbrachtBouwmeester Marcel Prins, Roelof Koster en Hans Engelbracht stapelen de stenen die bezoekers aan BROED hebben meegenomenbroed hans engelbrecht cruydthoeckHans Engelbrecht neemt een steen in ontvangst van een bezoeker van BROEDbroed marcel prinsBouwmeester Marcel Prins aan het werk aan de Kathedraal van Alle Wezens.

 

AGENDA

15 jun 02023;
08:00 - 17:00
Outdoor Office Day
16 jun 02023;
19:30 - 21:30
Lezing over symbiotische steden en discussie
02 jul 02023;
17:30 - 18:15
Uitzending Lodewijks Groene Geluk
09 sep 02023;
10:00 - 17:00
Open Monumentendag

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )