Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Project 100 bomen voor 100 jaar in Zuid-Holland
Project 100 bomen voor 100 jaar in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is op zoek naar 100 locaties waar bomen geplant kunnen worden die gedurende minimaal 100 jaar kunnen blijven staan.

Het is een idee van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noel van Dooren, die in deze brochurepdf uitlegt wat de achterliggende gedachte is van 100bomen100.

In 2005 ondertekende de Stichting TIJD met de gemeente Heerenveen een overeenkomst voor 100 jaar. Het idee hier achter is vergelijkbaar met de actie van de provincie Zuid-Holland: bomen planten is mooi, maar nog belangrijker is om bomen de kans te geven om minimaal 100 jaar oude te worden.

Zie voor meer informatie over het PARK-project dezew pagina op de website van de provincie Zuid-Holland.

 

 

AGENDA

16 mrt 02024;
09:30 - 13:30
NL-Doet 2024 in teken van 100 jaar Louis Le Roy

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )