Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Aandacht voor Le Roy-tuin in Accattone Magazine
Aandacht voor Le Roy-tuin in Accattone Magazine

Met maar liefst 18 pagina's besteedt het Belgische, Engelstalige architectuurtijdschrift Accatone Magazine #8 aandacht aan de ecokathedralen in Heerenveen, Mildam en Groningen (Lewenborg) onder te titel "For a thousand years".

Redacteuren Carlo Menon en Galaad Van Daele brachten vorig jaar een bezoek aan de Le Roy-tuin waar ze een rondleiding kregen van Peter Wouda. De foto's die ze bij dat bezoek maakten staan paginagroot afgebeeld, afgewisseld met kleinere achiefbeelden van Le Roy.

De beschrijving van de bouwwerken is in het Nederlands al lastig, en ook in de vertaling naar het Engels vonden de redacteuren het lastig.  "Ecocathedrals are 'stuctures'. Signs inform visitors that climbing on the stacks is forbidden, referring to them, in inverted commmas, as 'bouwwerken', i.e. structures. Indeed, for the municipality, each of the individual constructions that make up the site of the Ecocathedral is a 'bouwwerk geen gebouw zijnde', i.e. a 'structure that is not a building'. But what else should they be called? Piles? Heaps? Sculptures? Pavilions? Dutch Pyramids? Truncated buttresses? Frisian ziggurats? They stand in an indistinct category, on the margins of architecture. 'Buildings' for a thousand years, but without the usual autocratic tendencies associated with such claims. Here, one thinks of the long term not as an act of cultural supremacy and grandeur, but a an actu of humility, anchoring architecture in a contingent dimension where human intentionality might ultimately be the weakest of all forces"

Zie ook de website van Accattone Magazine.

 

Agenda 100 jaar Le Roy

02 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond Onderwijs als Kathedraal
07 jul 02024;
10:00 - 11:00
Hagenpreek Govert Geldof
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )