Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

nl NL ar AR zh-CN ZH-CN cs CS da DA en EN fr FR fy FY de DE el EL iw IW it IT ja JA no NO pl PL pt PT ru RU es ES sv SV tr TR
  • Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Geeuweiland Sneek mogelijke locatie ecokathedraal

Studenten Berend Tabak en Sara Koldam van het Technasium / CSG Bogerman college in Sneek onderzochten in hun Masterproef of er een locatie in Sneek te vinden is waar een ecokathedraal wenselijk is. De conclusie is dat dit zeker wenselijk is! In hun zeer uitgebreide eindrapport. Als mogelijke locaties worden het Geeuweiland, het Spoordok en milieutuin De Fok genoemd.

In het volgend schooljaar zullen andere studenten het onderzoek verder uitwerken, om de daadwerkelijke realisatie weer een stap dichter bij te brengen.

mileutuin de fok sneek mogelijke locatie ecokathedraalmilieutuin de fok sneek mogelijke locatie ecokathedraal

Uit de inleiding:

Versterkte klimaatverandering, een tekort aan hernieuwbare energiebronnen en de afname van biodiversiteit resulteren in een verzwakking van het mondiale ecosysteem. Als gevolg hiervan raken vereiste grondstoffen schaars. Om deze reden zijn de genoemde sociaalecologische problemen een van de meest acute problemen op dit moment (Enete IC, 2014).
De oorzaak van de klimaatcrisis ligt voor een groot deel ten grondslag aan de materialistische kijk op de natuurlijke omgeving; de mens staat boven de natuur, de natuur is slechts een middel (Panov, 2013). Hoewel er vanuit de overheid wordt geprobeerd om beleid te ondersteunen met wetenschappelijke bronnen, geldt vaak dat onderzoeken te algemeen zijn om van toepassing te kunnen zijn in een specifieke situatie zoals de klimaatproblematiek (Klauer, Manstetten, Petersen, & Schiller, 2013).
Opdrachtgever van deze meesterproef is Stichting TIJD. Het doel van de stichting is om inzicht en bewustzijn te bevorderen omtrent het begrip ‘tijd’ als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling en samenwerking tussen natuurlijke en menselijke processen: tussen natuur en cultuur. Stichting TIJD is verbonden aan de ecokathedraal van Louis Le Roy (1924 - 2012).
Zijn gedachtegoed wordt voortgezet middels de continuering van het bouwproces aan de ecokathedralen in Mildam en Heerenveen, naast dat langetermijndenken wordt onderzocht en gepromoot. Het is voor de stichting van groot belang dat de kennis van Le Roy met studenten
en andere jonge mensen wordt gedeeld:
“Mensen moeten zich bewust worden van de schade van het kortetermijndenken. De kennis is al beschikbaar, ze moet echter nog worden aangereikt. Het zou jammer zijn om onnodige fouten uit het verleden (omtrent de ecologie), opnieuw te maken. Dit grote probleem kan niet ‘topdown’ worden aangepakt. Vandaar dat geldt: ‘Think global, act local’” (P. Wouda, persoonlijke communicatie, 2020).

Op dit moment worden er nog te weinig nieuwe mensen betrokken bij de ecokathedrale processen.
Het doel van dit document is om nadere informatie te verstrekken over de stappen en consequenties betreffende het starten van een ecokathedraal in de omgeving van Sneek, opdat dit proces kan worden voortgezet. Het document bestaat uit twee delen:

Op de eerste plaats wordt er een noodzakelijke theoretische achtergrond gegeven. Hiertoe wordt het gedachtegoed van Le Roy nader beschouwd. Zijn filosofie wordt als uitgangspunt genomen voor het starten van een nieuwe ecokathedraal. Daarnaast is sociaal draagvlak belangrijk voor de realisatie van het project. Om deze reden wordt ook dit deelonderwerp uitgewerkt; de theorie kan worden ingezet om inwoners van Sneek te activeren en te laten deelnemen aan de ecokathedraal.
Op de tweede plaats gaat dit document in op de toepassing van de beschreven theorie, opdat een ecokathedraal in Sneek kan worden geïnitieerd. Hiertoe wordt het opstartproces van dit project beschreven, inclusief de bijbehorende potentiële locaties. Verder worden de vereiste, toekomstige stappen tot het realiseren en completeren van dit project geschetst.

Laten we het getik van ons horloge vervangen door het geklop van ons hart; laten we een zaadje planten voor nu en later."

Download het eindverslag Meesterproef ecokathedraal in Sneekpdf, of lees het hier onder:

 

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

In het nieuws

Roman Krznaric bezoekt Le Roy tuin met tijdrebellen

Tijdrebel bijeen Roman Krznaric in de ecokatehdraal Heerenveen
Roman Krznaric (links) bezocht met ander tijd rebellen de Le Roy tuin

Vandaag bracht de Australisch-Britse filosoof Roman Krznaric een bezoek aan de ecokathedralen in Mildam en Heerenveen. Krznaric is de schrijver van de bestseller "De goede voorouder", een boek dat gaat over het denken in lange termijnen over meerdere generaties.

Lees meer...

Lezing ecokathedralen bij Huis te Vraag Amsterdam

Lezing ecokathedralen huis te vraag amsterdam peter wouda
Huis te Vraag, een groen paradijsje in Amsterdam

Op zondagmiddag 21 november om 14:30 zal Peter Wouda een lezing geven over ecokathedralen bij Huis te Vraag in Amsterdam. Huis te Vraag is een plek met een rijke geschiedenis die teruggaat naar vóór 1400. Lange tijd is het een begraafplaats geweest, waar tot 1962 werd begraven. Door de jaren heen zijn er meer dan 16.000 mensen begraven.

Lees meer...

Een logo voor de Le Roy tuin!

Een van de logo's van de Le Roy tuin door Jurgen Jasper
Een van de logo's van de Le Roy tuin door Jurgen Jasper

De Le Roy tuin heeft een logo! Sterker nog, het gaat om meerdere logo's.

Ontwerper Jurgen Jasper, die de Le Roy tuin heel goed kent en ook jarenlang in de buurt heeft gewoond, maakte een aantal varianten met silhouettten van kathedralenbouwers. In het bovenstaande logo is dat het silhouet van Louis Le Roy, die als bedenker van ecokathedralen natuurlijk als eerste wordt gepresenteerd.

Lees meer...

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )