Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Hoekstenen zijn belangrijk bij het stapelen
Hoekstenen zijn belangrijk bij het stapelen

Koester de grote stenen die je aangeleverd krijgt! Dit zijn van groot belang voor de hoeken van je ecokathedralen bouwwerk, zowel bij de eerste bouwlaag maar  ook hoger op.

Zorg er wel voor de de tegels en kleiner stenen die aansluiten op de hoeksteen ook stevig zijn verankerd.

Agenda 100 jaar Le Roy

03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

Stapelen voor dummies

Aanlevering van materiaal

De bouwsels in ecokathedralen worden gemaakt van materiaal dat gratis voorhanden is. In Engeland en Frankrijk zijn dat grote hoeveelheden natuurstenen die daar aan de oppervlakte gevonden worden. Dry Stone Walling  en Pierre Sèches wordt de stapeltechniek daar genoemd.

In Nederland komt met grote regelmaat materiaal vrij, zowel bij particulieren als bij aannemers. Particulieren willen een andere tuin, en ruimen hun oude terras op. Aannemers krijgen opdracht tot het vernieuwe van een voetpad of een klinkerweg. Het materiaal dat daarbij vrijkomt, liefst in de buurt van de plek waar de ecokathedaal ontstaat, kan daar eenvoudig neergelegd worden en ter plekke verwerkt.

Lees meer …

Niet ontwerpen maar doen

Een ecokathedraal ontstaat organisch. Er wordt niet van te voren een ontwerp gemaakt, maar vanaf dag één wordt er ter plekke gewerkt met het beschikbare materiaal.  Net als natuurlijke processen is het een continue reageren op omstandigheden. Het einddoel is niet bekend, en zal ook nooit bereikt worden om dat het een eindeloos proces is.

Lees meer …

Het belangrijkste gereedschap: handen

Ecokathedralen vormen zich 'op eigen kracht'. De natuur haalt de energie uit de zon en het water, en het stapelen gebeurt door de spierkracht van mensen. Op eigen kracht dus, eventueel met mechanische hulpmiddelen als een breekijzer, kruiwagen, scheppen en buizen om trottoirbanden met weg te rollen. Slechts bij hoge uitzondering wordt gebruik gemaakt van machines om de stenen op zijn plek te krijgen, of om grote takken van een boom te zagen als deze gevaar opleveren, maar dit dient tot een minimum beperkt te blijven.

Lees meer …

Niet loodrecht maar naar binnen hellend

De meeste bouwsels in een ecokathedraal gaan niet loodrecht omhoog, maar zijn iets hellend naar binnen gestapeld. Dit heeft tot gevolg dat het bouwwerk door de zwaartekracht ook naar binnen wordt geduwd, wat de stevigheid ten goede komt.

Lees meer …

Massief bouwen met puin

Alle gestapelde bouwsels in een ecokathedraal zijn massief. Aan de buitenkant wordt minimaal 2 tegels breed (60 cm) gestapeld met hele stenen, tegels en trottoirbanden. Voor de vulling worden kapotte stenen gebruikt, maar ook puin van bijvoorbeeld gesloopte muren. Dit zogenaamde granulaat is een bekende manier van fundering. Omdat het zowel uit grof als fijn materiaal bestaat is dit een ideale manier om stevig te kunnen bouwen waardoor er tot grote hoogte doorgebouwd kan worden.

Lees meer …

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )