Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
building BLocks Alexandra Pirici. Foto: Peter Wouda
building BLocks Alexandra Pirici. Foto: Peter Wouda

In de ecokathedraal in Mildam is in het kader van de kunstmanifestatie Paradys deze zomer de performance Building Blocks van Alexandra Pirici te zien.

De dansers verleiden de bezoekers al fluitend om een wandeling te maken waarbij onderweg verschillende dansen worden uitgevoerd. Ook is er een stapeling van mensen te zien met op de achtergrond de gestapelde stenen van de ecokathedraal.
Zie www.arcadia.nl voor het hele programma.

building blocks alexandra pirici ecokathedraal 01(c) Foto: Peter Woudabuilding blocks alexandra pirici ecokathedraal 03(c) Foto: Peter Woudabuilding blocks alexandra pirici ecokathedraal 04(c) Foto: Peter Woudabuilding blocks alexandra pirici ecokathedraal 05(c) Foto: Peter Wouda

AGENDA

16 mrt 02024;
09:30 - 13:30
NL-Doet 2024 in teken van 100 jaar Louis Le Roy

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )