Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Nieuw boek: Brieven van Louis Le Roy uit Cergy Pontoise
Cover van het boek "Brieven uit Cergy Pontoise" van Louis Le Roy

Op maandag 31 oktober 02022 wordt het nieuwe boek "Brieven uit Cergy-Pontoise en enige andere steden" van de Stichting TIJD gepresenteerd op het jaarlijkse TIJD-symposium.

In ‘Brieven uit Cergy-Pontoise en enige andere steden’ worden de 59 brieven, die ‘wilde tuinman’ en ‘ecotect’ Louis G. Le Roy van 1979 tot en met 1983 in ‘Plan, maandblad voor ontwerp en omgeving’ publiceerde, voor het eerst integraal samengebracht.
Louis Le Roy geniet vooral bekendheid als propagandist van ecologisch tuin- en landschapsontwerp en het betrekken van bewoners bij zijn projecten. Zijn bekendste werk is de Ecokathedraal in Mildam, waaraan hij van de jaren 1980 tot aan zijn dood in 2012 werkte en hij is ook naamgever van de Le Roy tuin in Heerenveen die sinds 1966 in ontwikkeling is.

Minder bekend is dat Le Roy ook een scherp criticus van de stedenbouw- en planningspraktijk van zijn tijd was. Dat aspect komt naar voren in de vele artikelen en de ‘brieven’ die hij in het vakblad Plan publiceerde. In de brieven uit Cergy-Pontoise volgt hij – met empathie voor de bewoners en het landschap, maar met scherpe kritiek op het Franse plannings- en ambtenarenapparaat - de bouw van deze ‘ville nouvelle’ nabij Parijs, drie jaar lang op de voet.
In de brieven uit ‘enige andere steden’ rekent hij vooral af met zijn eigen projecten waar hij keer op keer de tijd of de ruimte niet kreeg deze langdurig te begeleiden.

De brieven zijn geïllustreerd met foto’s van Le Roy zelf en van een inleiding voorzien door de samenstellers Piet Vollaard en Rob Hendriks. De vormgeving is verzorgd door Jurgen Jasper.

Uitgave: Stichting TIJD, 2022
ISBN 978-90-808229-0-0

356 pagina’s, geïllustreerd
Winkelprijs: Euro 24,50

Het boek is op 31 oktober te koop bij het TIJD-symposium, en daarna online via de webshop van de Stichting TIJD.

Agenda 100 jaar Le Roy

26 mei 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
04 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over onderwijs
28 sep 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
11:00 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )