Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Bruno Doedens en Jessica den OUter manifest Rechten voor Natuur Bosk Leeuwarden. (Foto: Peter Wouda)
Bruno Doedens en Jessica den Outer tussen de bomen van BOSK in Leeuwarden. (Foto: Peter Wouda)

De natuur rechten geven en een stem geven in de rechtbank. Het klinkt misschien eerst wat vreemd, maar waarom zouden bedrijven wel rechten hebben maar de bossen, rivieren en natuurgebieden niet?

Op dinsdag 13 december 2022 is het manifest "Rechten voor Natuur, een oproep tot een nieuw bewustzijn en verankering daarvan in de wet" aangeboden aan de Tweede Kamer. Bruno Doedens, artistiek leider van Bosk en Jessica den Outer, VN Harmony with Nature expert (hier beide op de foto tussen de bomen die afgelopen zomer tijdelijk voor het gerechtsgebouw in Leeuwarden stonden) constateren dat huidige milieuwetgeving niet toereikend genoeg is om natuur te beschermen, en vragen de Nederlandse politiek om ‘Rechten voor Natuur’ in de Nederlandse context te onderzoeken en vast te leggen in de wet.

 
Uit het persbericht:

"Binnen het huidige besluitvormingssysteem in Nederland ontbreekt de stem van de natuur evenals dat de milieuwetgeving niet toereikend genoeg is om de natuur te beschermen. Op veel verschillende plekken over de hele wereld heeft de natuur al rechten of rechtspersoonlijkheid toegekend gekregen, in ons eigen land bestaat dit (nog) niet, dus hier liggen kansen volgens Bruno Doedens: ”We hebben nieuwe hoofdstukken nodig in al onze systemen om de natuur te ontlasten en een stem te geven. En Jessica den Outer stelt: ''In landen als Ecuador, Bangladesh, Nieuw-Zeeland tot aan Spanje gebeurt het al: natuur krijgt rechten toebedeeld. Van die ervaringen kunnen we leren. Rechten voor de natuur moet hier ook kunnen''.

 

Samenvatting Rechten voor Natuur

  • Wij constateren dat huidige milieuwetgeving niet toereikend genoeg is om natuur te beschermen.
  • Wij stellen vast dat het ontbreken van inbreng van de stem van natuur in het huidige besluitvormingssysteem een ernstige tekortkoming is.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat we middels ‘Rechten voor Natuur’ een stem voor natuur kunnen vastleggen in onze maatschappij.
  • Wij zien dat natuur over de hele wereld rechten of rechtspersoonlijkheid toegekend krijgt.
  • Wij roepen op tot meer aandacht voor de Nederlandse initiatieven op het gebied van ‘Rechten voor Natuur’: bijvoorbeeld voor de Waddenzee, de Noordzee, Amelisweerd en de Maas.
  • Wij vragen de Nederlandse politiek om ‘Rechten voor Natuur’ in de Nederlandse context te onderzoeken en vast te leggen in de wetAgenda 100 jaar Le Roy

26 mei 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen (VOL)
04 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over onderwijs
28 sep 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )