Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Thesis "Heidekampen" van Björn Broekert onderzoekt nieuwe ecokathedraal
Thesis "Heidekampen" van Björn Broekert. (Foto: Peter Wouda)

In de thesis "Heidekampen. Beknopte geschiedenis van een Nederlands-Duitse militaire enclave op de Arnhemse Veluwe en de schets voor een ecokathedraal cultuurlandschap" onderzocht Björn Broekert manieren waarop een voormalige militaire kazerne kan worden herbestemd.

Broekert deed dit als afstudeeropdracht aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer / Mens en Natuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, en in opdracht van Maatschap Observatorium in Rotterdam.

De Oranjekazerne in Schaarsbergen (bij Arnhem) is een plek met een rijke historie. In zijn onderzoek beschrijft Broekert de geschiedenis door de eeuwen heen, van de ijstijd tot en met de periode dat het gebied in gebruik is geweest als militair vliegveld. Eerst door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, daarna door het Ministerie van Defensie. Defensie overweegt te verhuizen, waarna Rijksvastgoedbedrijf het terrein zal afstoten. Naar een definitieve nieuwe bestemming wordt nog gezocht.

Onderdeel van het onderzoek van Broekert is de mogelijkheid om het ecokathedrale gedachtegoed van Louis Le Roy toe te passen op dit terrein. Broekert bracht daarom een bezoek aan zowel de ecokathedraal in Heerenveen als die in Mildam waar hij met respectievelijk Peter Wouda en Roelof Koster een interview afnam.

 

U kunt de thesis hier downloadenpdf of hieronder bekijken:

 

 

AGENDA

15 jun 02023;
08:00 - 17:00
Outdoor Office Day
16 jun 02023;
19:30 - 21:30
Lezing over symbiotische steden en discussie
02 jul 02023;
17:30 - 18:15
Uitzending Lodewijks Groene Geluk
09 sep 02023;
10:00 - 17:00
Open Monumentendag

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )