Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
We stapelen natuurlijk door in 02023!
02022 was een mooi stapelaar voor de Le Roy tuin. (Foto's en montage: Peter Wouda)

Bedankt, iedereen die in 02022 weer heeft gestapeld aan de ecokathedraal in Heerenveen, in de vorm van stenen stapelen, maar ook door het deelnemen aan rondleidingen, de hond uitlaten, zwerfvuil oprapen, scripties schrijven, appelboompjes doneren en planten, verhalen voorlezen, vogels een mooie plek geven, documentaires maken enzovoort, enzovoort, enzovoort

Wie draagt in 02023 weer een steentje bij? We hebben weer mooie activiteiten in het vooruitzicht en er komen ongetwijfeld nog meer. Het maakt de Le Roy tuin tot een bijzondere genius loci van Heerenveen-Midden.

AGENDA

15 jun 02023;
08:00 - 17:00
Outdoor Office Day
16 jun 02023;
19:30 - 21:30
Lezing over symbiotische steden en discussie
02 jul 02023;
17:30 - 18:15
Uitzending Lodewijks Groene Geluk
09 sep 02023;
10:00 - 17:00
Open Monumentendag

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )