Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Post 65 erfgoed Rjiksdienst Cultureel Erfgoed Le Roy tuin Heerenveen
Handreiking Borging van Post 65 Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in opdracht van het Staatssecretaris Gunay Uslu een onderzoek doen naar cultureel erfgoed uit de jaren 1965 - 1990, ook wel het Post 65 erfgoed genoemd.

Een belangrijke reden om nu met deze erfgoedperiode aan de slag te gaan, is de vraag op welke manier dit erfgoed kan bijdragen aan oplossingen voor grote actuele kwesties zoals de woningnood, de energie- en klimaatcrises en burgerparticipatie. Parallellen met de huidige behoefte aan meer burgerparticipatie bij de inrichting van de leefomgeving zijn inspirerend en duidelijk.

Daarbij is de Le Roy tuin ook in beeld. Er zal gekeken worden of de groenstrook opgenomen wordt in het overzicht van waardevolle gebouwen en objecten uit de betreffende periode. In het Handboek borging van Post 65 erfgoed krijgen beleidsmakers, eigenaren en de omgeving handvatten om de waarde en het belang van Post 65-erfgoed te borgen in de verschillende instrumenten van de Omgevingswet. 

Lees ookhet persbericht op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

AGENDA

11 okt 02023;
10:00 - 17:00
Bekendmaking winnaar Steenbreek trofee
31 okt 02023;
13:00 - 16:00
TIJD symposium

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )