Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Een aantal deelnemers aan NL-Doet 2023 in de Le Roy tuin
Een aantal deelnemers aan NL-Doet 2023 in de Le Roy tuin

De Le Roy tuin deed op zaterdag 11 maart mee aan de NL-Doet vrijwilligersdag van het Oranjefonds. Dit jaar had het de dag ervoor gesneeuwd, maar gelukkig was op op de dag zelf stralend mooi weer!

Er waren dit jaar maar liefst dertig aanmeldingen. In het bijzonder leden van de Lions Heerenveen e.o.,  vrijwilligers en deelnemers van het DigiTaalhuis Heerenveen en de wethouders Hedwich Rinkes en Gerrie Rozema. Maar ook diverse inwoners uit Heerenveen en omstreken hielpen mee om stenen te stapelen, zwerfvuil te zoeken, paden te vegen, een grote tak af te zagen en paden vrij te maken.

Onder leiding van de vaste bouwers Peter Wouda, Willem Mulder en Harry de Vries was er voor iedereen wat te doen. Een geslaagde dag!

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen digitaalhuisVrijwilligers en deelnemers aan DigiTaalhuis Heerenveen ruimen zwerfafval op

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen esdoorn tiemen stuiverLeden van de Lions Heerenveen e.o. planten een esdoorn die geschonken is door Tiemen Stuiver

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen frits doornenbal gerrie rozemaFrits Doornenbal van Fruit yn Fryslan plant een fruitboom samen met wethouder Gerrie Rozema van Groen Links

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen frits doornenbalFrtis Doornenbal, kenner van oude fruitrassen, zorgt voor versteviging van een pas geplante fruitboom

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen gerrie rozema willem mulderWethouder Gerrie Rozema en vrijwilliger Willem Mulder

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen hedwich rinkesWethouder Hedwich Rinkes en leden van de Lions Heerenveen e. o. vormen een 'treintje' om de tegels op de goede plek te krijgennldoet 2023 le roy tuin heerenveen koffie apostolisch genootschapVrijwilligers van het Apostolisch Genootschap schonken koffie

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen pauzeKoffiepauze!

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen sjoerd bonnema didgeridooMuziekale omlijsting: Sjoerd Bonnema speelt Didgeridoo

 

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen vlag afhalen sjoerd bonnemaEn dat was het dan weer voor dit jaar. De vlag wordt er weer afgehaald.

 

AGENDA

16 mrt 02024;
09:30 - 13:30
NL-Doet 2024 in teken van 100 jaar Louis Le Roy

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )