Le Roy tuin

de ecokathedraal van Heerenveen

  • Samenwerking tussen mens, plant en dier
Groene Gast Peter Wouda, bouwmeester Le Roy tuin

In het vakblad Tuin en Landschap nr. 23 van 2020 is bouwmeester Peter Wouda de Groene Gast. Een deel van het interview is hier te lezen: 
"Het geheugen van Heerenveen, zo noemt Peter Wouda de Le Roy-tuin ook wel eens. ’Zo ligt er in de tuin een complete protestantse kerk begraven.’ Wouda is al tientallen jaren bouwmeester van de groenstrook."

 

Peter Wouda is elke woensdagochtend in de kilometerlange groenstrook aan het bouwen met een aantal vrijwilligers. Van afgedankte bouwmaterialen als stoeptegels en trottoirbanden maken ze bouwsels die binnen tien tot twintig jaar compleet zijn overgenomen door de natuur. „Zo ligt er een complete kerk begraven, maar daar zie je niets meer van.’’

Hoeken en nisjes
Die speciale manier van bouwen waardoor de natuurlijke processen worden versterkt, heeft Wouda geleerd van Louis le Roy zelf, de grondlegger van de tuin. Le Roy bouwde zo dat er allerlei hoeken en nisjes ontstonden waarin planten zich snel kunnen vestigen omdat er bijvoorbeeld water in blijft staan. Als bouwmeester is het de bedoeling dat Wouda zijn kennis weer op een volgende generatie overbrengt.

In maart dit jaar wilde de bouwmeester bijna het bijltje erbij neergooien toen er een kaalslag had plaatsgevonden. Maar nu de intentieverklaring uit 2005 tussen gemeente en Stichting Tijd opnieuw is bekrachtigd, ziet Wouda de toekomst van de tuin weer positief in. „Voor iedereen is duidelijk dat dit meer is dan een gewoon parkje, dat we de Le Roy-tuin moeten koesteren.’’

Peter Wouda is de Groene Gast van Tuin en Landschap 23. Je kunt het complete interview met hem ook hier digitaal lezen (met inlog).
Foto: Persbureau Noordoost, Alex J. de Haan

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

In het nieuws

Doneer een boom 🌱

Doneer een boom aan de Le Roy tuin Heerenveen
Doneer een boom aan de Le Roy tuin Heerenveen

Zorg voor meer groen in de Le Roy tuin in Heerenveen-MIdden: doneer een boom!

Bomen zijn onmisbaar voor een gezond klimaat. Dat geldt wereldwijd, maar begint in je eigen omgeving. Bomen zijn nodig voor het creeëren van schaduwrijke plekken, het zorgen voor een betere waterhuishouding en natuurlijk zorgen ze voor een schone lucht. En het zorgt ook voor natuurlijk broedplekken én voedsel voor vogels!

Daarom plant de Stichting TIJD elk jaar in de Le Roy tuin in Heerenveen een aantal (fruit)bomen, die zorgvuldig worden geselecteerd door de Stichting Fruit yn Fryslân. En dat willen we zeker nog jaren volhouden.

Lees meer...

Bijzondere schenkingen aan Le Roy tuin

Herdenkingssteen nieuwe Christelijke Mavo Heerenveen
De herdenkingssteen van de nieuwe Christelijke Mavo Heerenveen

In de loop der jaren zijn er bijzondere schenkingen aan de Le Roy tuin gedaan. Het gaat dan om monumenten en kunstwerken van steen, die bij de sloop van een gebouw overbodig zijn geworden. In de beginjaren van de Le Roy tuin is zelfs de complete Hervormde kerk, de Kruiskerk, na sloop verplaatst naar de Le Roy tuin!

Lees meer...

Le Roy tuin opgenomen in projecten Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Ecokathedraal Heerenveen in lijst deltaplan biodiversiteitsherstel
De Heerenveense ecokathedraal is in lijst met projecten van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgenomen

Het Deltaplan Biodiversiteitesherstel is een samenwerking tussen 19 partijen waaronder natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven die van mening zijn dat biodiversiteit essentieel is voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.

Lees meer...