Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
De herdenkingssteen van de nieuwe Christelijke Mavo Heerenveen
De herdenkingssteen van de nieuwe Christelijke Mavo Heerenveen

In de loop der jaren zijn er bijzondere schenkingen aan de Le Roy tuin gedaan. Het gaat dan om monumenten en kunstwerken van steen, die bij de sloop van een gebouw overbodig zijn geworden. In de beginjaren van de Le Roy tuin is zelfs de complete Hervormde kerk, de Kruiskerk, na sloop verplaatst naar de Le Roy tuin!

Van meer recente datum is deze plaquette die werd onthuld bij de opening van de nieuwe Christelijke Mavo aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen, op 19 mei 01987. De school is gesloopt, maar gelukkig is de steen bewaard gebleven. Jarenlang lag deze thuis bij Abe en Tetje de Jong. In 02020 is de steen geschonken aan de Le Roy tuin, waar deze binnenkort een definitieve plek zal krijgen.

Overigens ligt de plaquette hier tijdelijk op een mozaïek dat na de sloop van de OBS De Commanderije in Heerenveen aan de Le Roy tuin werd geschonken. Het mozaïek was veel groter, maar verplaatsing van het gehele kunstwerk moest 20.000,- euro kosten. Daarom is het in brokstukken vervoerd, en heeft het een plek gekregen in de Heerenveense ecokathedraal.

Een kleinere mozaïek, afkomstig uit de voormalige Petra-school, een christelijke basisschool in Heerenveen, is wel in zijn geheel bewaard gebleven. Het heeft een prominente plek gekregen in een bouwwerk, ter hoogte van de Jan Mankeslaan. Het is een kunstwerk van Ada Dekker uit Krommenie. "Wat mooi dat dit bewaard is gebleven" zei ze. "Al mijn andere kunstwerken zijn inmiddels verdwenen door sloopwerkzaamheden!".

mozaiek petraschool heerenveen le roy tuin harry de vriesVrijwilliger Harry de Vries bouwt het kunstwerk van Ada Dekker in in de ecokathedraal van Heerenveen.

mozaiek petraschool heerenveen le roy tuinHet mozaïek van Ada Dekker uit de gesloopte Petraschool in Heerenveen, ingebouwd in de ecokathedraal van Heerenveen

Agenda 100 jaar Le Roy

26 mei 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
04 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over onderwijs
28 sep 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
11:00 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )