Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
De korflaan vrijerslaantje heerenveen
De klompemakers bomen aan het korflaantje

Meester-verteller Jan de Jong schreef over de Korflaan, het 'vrijerslaantje' dat evenwijdig en vlak bij de huidige Le Roy tuin lag.
"Boompje groot, plantertje dood", zeg een oud-Nederlandse zegswijze. In Heerenveen ging het anders toe. Daar woonde de schatrijke koopman / grootgrondbezitter Geert Korf. Die had ten oosten van de plaats eigen landerijen en besloot daarop omstreeks 01900 voor zijn plaatsgenoten een wandelpad aan te leggen. Dit liep, kaarsrecht, vanaf een steeg aan de Nieuweburen naar Oranjewoud, evenwijdig aan de huidige Pres. Kennedylaan en Europalaan.

vrijerslaantje korflaan le roy tuin heerenveenAnsichtkaart van de Korflaan HeerenveenHet latere vrijerslaantje van het Friese Haagje mocht de initiatiefnemer "zelf geen cent kosten", zo vertrouwde hij een bekende toe. Korf ging de laan beplanten met "klompemakersbomen". Populieren, zo hadden ingewijden hem verzekerd, die elk jaar een kwartje aan hout aanwonnen. 'De fraaie wandelweg', die de Heerenveener zich voor ogen had, deed niet wat hij wilde. De veengrond bleek veel te los en toen de peppels groter werden en de hefststormen kwamen, sneuvelde de ene boom na de andere. Korf is er nooit een cent rijke van geworden, maar de 'vlecke' behield wel haar knusse wandellaantje, waar veel oudere Heerenveners de eerste kus hebben uitgewisseld. "

Jan de Jong
Dit artikel verscheen eerder in de Veenbrief van maart 02021 van de Stichting Historie Heerenveen.

gashouders en korflaanDe korflaan is zichtbaar op de achtergrond. Op de voorgrond de gashouder

Agenda 100 jaar Le Roy

02 jul 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond Onderwijs als Kathedraal
07 jul 02024;
10:00 - 11:00
Hagenpreek Govert Geldof
03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )