ecokathedraal
logo tijd

Boeken service
Leven en werken in ruimte en tijd
Leven en werken in ruimte en tijd
bestellen
Jules Verne en de Cybiont
Jules Verne en de Cybiont
bestellen
Danen tussen fundamenten
dansen tussen fundamenten
bestellen

retourtje mondriaan retourtje Mondriaan
bestellen

fotoboek Fotoboek eco-kathedraal,
€ 16,-
De stichting TIJD heeft als doel het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip "tijd" als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.
Deze website informeert u over de manier waarop de stichting dit hoopt te realiseren.


NIEUWSARCHIEF 2008
3 november 02008: Tentoonstelling bij DAAD
DAAD Beilen Bij architenbureau DAAD in Beilen wordt de komende tijd aan een tentoonstelling over Time-based Architecture gewerkt. Een deel van de tentoonstelling gaat over het werk van Louis Le Roy, zowel in de Ecokathedraal in Mildam als de Kennedylaantuin in Heerenveen, maar ook de invoed van Le Roy op het werk van architect Rob Hendriks, die o.a. werkte bij het bureau van Lucien Kroll en al jaren bekend is met het werk van Le Roy. Ook wordt er aandacht besteed aan andere architecten die Time-based architecture op een of andere manier hebben toegepast, zoals Constant Nieuwenhuis, Lucien Kroll en Frank van Klingeren, en zijn er boeken te koop die de Stichting Tijd heeft uitgeeft.
De tentoonstelling is van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren te bezichtigen.

>> Meer informatie over DAAD vindt u op www.daad.nl


31 oktober 02008: MADD 2008
madd 2008 Maak kennis met het werken aan het project dat nog minimaal 100 jaar loopt: de Le Roy tuin in Heerenveen.
Het hele jaar door kunt u hier terecht, maar op Make A Difference Day (MADD) willen we voor het derde achtereenvolgende jaar een breder publiek te kunnen informeren over dit unieke stadspark. Niet uw kennis van tuinieren is hier van belang, maar u leert hier hoe het is om te werken aan iets dat nooit af is. Wat dit werkelijk inhoudt kunt u uiteraard niet in 1 ochtend leren, maar dit is wel dé kans om er kennis mee te maken.

Kom dus vrijdag 31 oktober tussen 9:00 en +- 15:30 naar de Tuin van Le Roy aan de Kennedylaan in Heerenveen, en u kunt aan de slag gaan onder begeleiding van de Stichting Tijd.

Meer over MADD leest u op www.madd.nl
Meer over de Tuin van Le Roy


september 02008: Bezoek aan Tineke Schoenmaker in Elim
Tineke Schoenmaker Elim Een aantal betrokkenene bij de Stichting Tijd hebben onlangs een bezoek gebracht aan beeldend kunstenaar Tineke Schoenmaker, die in het Drentse Elim de afgelopen 5 jaar een ecokathedraal proces rond haar huis is gestart.
Tineke Schoenmaker maakte tijdelijke installaties met natuurlijke materialen voor tentoonstellingen en landschapsprojecten. Ze raakte daarbij steeds meer gefascineerd door de natuurlijke processen die daaruit ontstonden, maar nooit de tijd kregen om zich verder te ontwikkelen, omdat het werk altijd weer moest worden afgebroken of opgeruimd.
Na kennismaking met de Ecokathedraal in Mildam en vele gesprekken met le Roy, besloot ze in Elim te gaan wonen. Ze publiceerde met foto's en tekst in het boek "Leven en werken in ruimte en tijd", uitgegeven door de Stichting Tijd.
Op haar eigen land heeft ze nu de ruimte en de tijd om met behulp van stenen en natuurlijke materialen op haar eigen voorwaardes te werken met processen en tijd.

Bekijk het video-interview dat vorig jaar op de website van het Dagblad van het Noorden verscheen.


26 september 02008: Bezoek Gemeente Groningen
bezoek gemeente Groningen aan ecokathedraal
Vanmorgen heeft een groep van 55 mensen van de Gemeente Groningen, afdeling Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken een bezoek gebracht aan de Ecokathedraal in Mildam. Voorafgaan aan de rondleiding werd in het Abe Lenstra Stadion een presentatie gehouden over het Le Roy gebied in de Groningse wijk Lewenborg, en was er een presentatie van de Stichting Tijd over de recente ontwikkelingen en de toekomstplannen rond het ecokathedrale denken.

Bekijk de nieuwe website over het Le Roy gebied in Groningen.
september 02008: Ecokathedraal officiële bestemming
Na goedkeuring door de Prinvciale Staten, geldt er vanaf nu een officiëel bestemmingsplan "ecokathedraal proces" voor de Ecokathedraal in Mildam.
In dit bestemmingsplan is vastgesteld dat voor dergelijke gebieden een ontwikkeling in gang gezet kan worden die generaties lang duurt. De Stichting is bijzonder blij met deze erkenning, en ziet de Ecokathedraal in Mildam als een voorbeeldproject voor andere gebieden in Nederland waar vergelijkbare ontwikkelingen aan de gang zijn.

In de beschrijving komt de volgende passage voor: Ten noorden van Mildam aan de Yntzelaan is sprake van een bijzonder project in de vorm van de ecokathedraal. De doelstelling van een ecokathedraal- systeem is het ontwikkelen van hoogcomplexe structuren door samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen. Daarmee wordt beoogd het bevorderen van inzicht en bewustzijn van het begrip ‘tijd’ als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.

Met het vaststellen van deze bestemming "ecokathedraal proces" heeft de gemeente Heerenveen – na het aangaan van de honderdjartige intentie-overeenkomst met de Stichting TIJD over de Kennedylaantuin – opnieuw een unieke stap gezet in het denken over stedelijke ontwikkeling.

Er is geen enkel bestemmingsplan in Nederland waarin expliciet ruimte wordt gereserveerd voor een proces dat zich eindeloos in de tijd voortzet en waaraan geen van tevoren vastgesteld plan ten grondslag ligt. De gemeente Heerenveen heeft hiermee zijn eigen evenwicht gevonden in de spanning tussen aan de ene kant het sturen en vastleggen van ruimtegebruik als de essentie van ruimtelijke ordening, en aan de andere kant het scheppen van randvoorwaarden voor processen die zich eindeloos in de tijd voortzetten.

De Stichting tijd hoopt van harte, dat initiatiefnemers van ecokathedrale processen hiermee een instrument aangereikt krijgen om samen met hun gemeente deze processen in het gemeentelijk ruimtelijk beleid te eerbiedigen

1 september 02008: Beheerder Kennedylaantuin
Per 1 september zal Marten Meester vrijwel dagelijks in de Tuin van Le Roy aan de Kennedylaan in Heerenveen werkzaam zijn als beheerder. Hij zal er voor zorgen dat de paden begaanbaar blijven, dat zwerfvuil opgeruimd wordt en hij zal als contactpersoon de buurt informeren over de functie die het park volgens de Stichting Tijd en de gemeente voor Heerenveen Midden heeft. Naast Marten blijven andere belangstellenden werkzaam in de tuin, en worden omwonenden uitgenodigd om hun park naar eigen wens vorm te geven, met de ecokathedrale gedachte als basis.

23 juli 02008: Zomerworkshop 'Eén met de natuur'
crysthalmarynOp woensdag 23 juli heeft Esmeralda Snoek van het Centrum voor natuurgeneeswijzen Crysthalmaryn een cursus "intuďtief creatieve workshop" bij de Ecokathedraal in Mildam gegeven. Een groep van 10 cursisten hebben op de locatie een aantal kunstwerken gemaakt, die gedurende een aantal weken op de ecokathedraal zijn tentoongesteld. crysthalmarynLees hier het verslag van deze dag >>

"wat groen kan doen"
die gartenkunst Yolanda Guffes, studente Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, heeft een scriptie geschreven met de titel "Wat groen kan doen, de groene ruimte in de stad samen creëeren en aanpakken". Het geeft een uitgebreid beeld van de Leeuwarder Jan Van Scorel-buurt en de Vluchtheuvelwijk, en toont aan dat de aanwezigheid van groen een positieve invloed heeft op het welzijn van de buurtbewoners. Dit wordt nog versterkt als mensen actief meedenken en -werken in de buurt.

Download de scriptie Wat groen kan doen (PDF)


18 juni 02008: YouTube film Anske Smit


7 juni 02008: Niet voor gazonslaven
permacultuur In de Leeuwarder Courant van zaterdag 7 juni staat onder de titel "niet voor gazonslaven" een artikel over permacultuur (een afkorting van permanente cultuur, als tegenhanger van monocultuur), een woord dat bedacht is door de australiër Bill Mollison, die na een tijd in de jungle te hebben geleefd zich afvroeg waarom de natuur zich daar schitterend kon ontwikkelen, terwijl dat niet gebeurde op plekken waar de mens met de grasmaaier actief was. "Waarom maaien we iedere week ons gras terwijl het toch doorgroeit. Waarom wieden we ons een ongeluk in borders. Hakken, snoeien en spuiten we ons zwetend door het groenseizoen" vroeg hij zich af.
Eén van de aanhangers van permacultuur in Nederland, de 24 jarige student energie en milieuwetenschappen Douwe Beerda, komt o.a. aan het woord, en vertelt dat "permacultuur een balans zoekt tussen mens en natuur. Het is raar dat we zoveel energie, tijd en geld verkwisten. Spitten moet je overlaten aan de wormen. Die doen dat uitstekend. En geruisloos!"

>> Meer over permacultuur vindt u op nederlandse site over permacultuur Nederland, de Europese site, of kijk en luister naar onderstaand filmpje over de bedenker van het woord Permacultuur, de australiër Bill Mollison

.

mei 02008: De Kleur van Friesland
Kleur van friesland In het boek "De Kleur van Friesland, beeldende kunst na 1945" dat door de Friese Pers Boekerij is uitgegeven, is ook een paragraaf gewijd aan het werk van Loui Le Roy, getiteld "Louis Le Roy en de homo ludens". Hierin staat bijvoorbeeld: Hij zette de deur op een kier voor iets nieuws: de gedachte dat mensen op kleine schaal heel goed voor hun eigen omgeving kunnen zorgen. In een land, waar een smetteloze voortuin tot dan toe een signaal van burgerdom en braafheid was, klonken zijn woorden als een vloek in de kerk. Zijn 'wilde tuinieren' had een anarchistisch tintje, daarmee morrelde hij aan de fundamenten van de macht. Met zijn voorstel om één procent van de stedelijke ruimte vrij te geven voor creatieve processen in de tijd raakte Le Roy de achilleshiel van ons maatschappelijk systeem, want de tijd zal de overheid nooit uit handen geven.

>> Lees de hele paragraaf over Le Roy.

mei 02008: Die Gartenkunst
die gartenkunst In het blad "Die Gartenkunst" is deze maand een zeer leesbaar artikel verschenen (in het Engels) van de in Engeland werkzame Jan Woudstra. Woudstra, die verbonden is aan de Universiteit van Sheffield, en die Le Roy en zijn werk al jarenlang volgt, heeft in het kort de geschiedenis rond het ontstaan van de Ecokathedraal en de Kennedylaantuin beschreven, en geďllustreerd met fraaie zelfgemaakte foto's.

>> Download de pdf met het artikel Louis Le Roy's Expression of a >Free Landscape Architecture< .
>> Ga naar de website van het tijdschrift Die Gartenkunst

april 02008: 'Slow' bouwen
almere Met uitspraken als "De openbare ruimte moet weer van ons allemaal worden" besteedt Slow Management deze keer ruim aandacht aan het nieuwe bouwen. Er is een trend waar te nemen dat het bouwen van een stad of wijk niet meer alleen wordt toevertrouwd aan planologen, maar dat de bewoners zelf meebouwen aan hun eigen omgeving. Een mooi voorbeeld is de uitbreiding van Almere, waar een een grote duurzame woonwijk wordt gebouwd waarin de bewoners een grote invloed hebben op het eindresultaat. In het nieuwste nummer van Slow Management schrijft hoofdredacteur Walter van Hulst "Het uiteindelijke doel is om steden op een meer natuurlijke wijze te laten groeien. Slow Urbanism dus. Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening en wonen in Almere, gaf in een column een mooie omschrijving van Slow Urbanism: 'Stedenbouw moet weer mensenwerk worden, een eervol, vreugdevol gezelschapsspel, en een culturele daad van de eerste orde.'"

>> Meer info over Slow management.
>> Meer info over het nieuwe bouwen in Almere.

24 april 02008: Laatste klimaatbosje
klimaatbosje Op donderdag 24 april is het laatste klimaatbosje van Frieslân door gedeputeerde Anita Andriesen geplant bij de Tuinen van Le Roy aan de Kennedylaan/Europalaan in Heerenveen. hier"Klimaatbosjes bestaan uit groepen van 3, 6 of 9 walnotenbomen, en zijn bedoelt als symbolen voor voor de grote compensatie- bossen. Ze moeten prikkelen en nieuwsgierig maken, maar vooral tot nadenken stemmen en tot actie aanzetten." aldus de bijbehorende brochure. Ook vermeld de brochure dat klimaatbosjes de cultuurhistorie van de toekomst zijn, want over honderd jaar staan deze symbolen voor het klimaatvraagstuk er nog.

>> Lees meer over klimaatbosjes.

01971 / 02007: Regenboogkerk Leeuwarden
klimaatbosje klimaatbosje klimaatbosje In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft Le Roy in een aantal steden in Nederland en in het buitenland zijn ideeën uitgewerkt in een aantal parken, waaronder het park rond de door Ton Alberts ontworpen Regenboogkerk in Leeuwarden. Op de 3 foto's (met dank aan Dirk Zuidema) hierboven ziet u o.a. een Le Roy aan het werk met een aantal enthousiaste bouwers. De stenen kwamen o.a. van de gesloopte Koopmans Meelfabrieken in Leeuwarden.
klimaatbosje klimaatbosje klimaatbosje De 3 foto's hiernaast zijn van meer recente datum (2007), en geven een duidelijk herkenbaar beeld van een tuin die jarenlang minimaal bewerkt, waardoor zich een prachtig microklimaat heeft kunnen ontwikkelen.

>> Lees meer op de weblog over Bilgaard.

april 02008: Nieuwe bouwers Ecokathedraal
bouwers ecokathedraal Het bouwen aan de ecokathedraal in Mildam gaat het hele jaar door, en de groep 'nieuwe bouwers' wordt langzaam maar zeker groter. Inmiddels zijn er elke dinsdagmorgen 5 bouwers aan het stapelen. Neem gerust eens een kijkje, en laat u niet afschrikken door het bord "betreden op eigen risico". Bouwer Freek Faber vertelt op zijn weblog wekelijks over zijn ervaringen, en inmiddels geeft het werk van 30 fotografen een beeld van dit eindeloze proces op www.ecokathedraal.nl .
bouwers ecokathedraal
Ook de werkzaamheden in de Kennedylaan zijn met de komst van het mooie lenteweer hervat, nu de meest ervaren ecokathedraal-bouwer Siebe Homminga zijn werkplek in Mildam verruilt heeft voor de Tuin van Le Roy in Heerenveen. Elke dinsdagmorgen kunt u hem daar aantreffen. Homminga deelt zijn ervaringen die jij de afgelopen 10 jaar in Mildam heeft opgedaan graag met anderen, dus schroom niet hem op te zoeken!

>> Lees op de weblog van Freek Faber over de nieuwe bouwers aan de ecokathedraal.
>> bekijk de foto's van 30 fotografen op www.ecokathedraal.nl


15 april 02008: Lezing over de stad van de toekomst
In het kader van de Maand van de filosofie wordt bij boekhandel Waanders in Zwolle op 15 april een lezing gehouden met het thema van de lezing is Welkom in Megapolis. Denken over wonen, stad en toekomst. De lezing wordt gehouden door filosoof Jan-Hendrik Bakker (Vlaardingen 1953). De laatste jaren heeft hij zich als filosoof vooral bezig gehouden met vragen over stad, milieu en architectuur. Zijn recent verschenen boek "Welkom in Megapolis. Denken over stad, wonen en toekomst" is daar de neerslag van.
Zal onze tweede natuur onze eerste natuur, de aardse biologie, geheel verdringen? En wat zal de prijs daarvan dan zijn? Hij beschrijft de stad als het podium waarop de grote vragen van deze tijd, gebrek aan samenhorigheid en afbraak van natuur en milieu, het meest concreet aan de orde komen.

Aanvang is 19.30 uur, de toegang is gratis maar reserveren is gewenst. Dit kan telefonisch 038-4215392 of per email boekhandel@waanders.nl.


maart 02008: Lancering Slow-site
Slow planetAls vervolg op het boek "Slow" van de engelse journalist Carl Honoré, is er nu ook een website gewijd aan deze beweging. De internationale "Slow"-beweging, die haar oorsprong in Italië vindt, legt de vinger op de zere plek wat betreft onze neiging om alles steeds sneller te willen doen. Deze steeds snellere manier van leven heeft een keerzijde die steeds duidelijker aan het ligt komt, en die er toe leidt dat we dénken dat we sneller zijn, maar ondertussen roofbouw plegen op onszelf en onze omgeving.
De "Slow"-beweging vraagt hiervoor aandacht, en biedt eenvoudige en werkende oplossingen.

Ga naar www.slowplanet.com


- maart 02008: Interview VastInvest
vastinvest globalstate In het blad VastInvest van het beleggings- en investeringsbedrijf Global State staat deze maand een interview met Louis Le Roy onder de titel "De Koning en zijn kathedraal", waarin hij vertelt over de 1% grondgebied dat vrij van de gebruikelijke planologie zou moeten blijven voor een duurzame ontwikkeling van steden en dorpen.

Lees het hele interview


- 18 maart 02008: Ecokathedraal in Winterswijk?
geen ecokathedraal Volgens de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 15 maart komt in Winterswijk een Ecokathedraal. Na lezing blijkt het om een zeer zuinig appartementencomplex te gaan, in de vorm van een kerk. Reden voor de Rotterdamse stedenbouwkundige Andries Geerse om het de naam "ecokathedraal" te geven.

Lees het complete artikel


- 16 maart 02008: Boekpresentatie "Het Technicum"
Het Technicum en de mondiale contraculturen Op zondagmiddag 16 maart is in het Fries Museum het eerste exemplaar van het boek "Het Technicum en de mondiale contraculturen" gepresenteerd. Rienus Ferwerda van de Stichting Tijd overhandigde de schrijvers Louis Le Roy, Bert Dalmolen en Huub Mous de eerste exemplaren (zie foto). Het boek is het 5e uit een reeks die de Stichting Tijd in eigen beheer uitgeeft.

De Stichting heeft zich voorgenomen de komende 100 jaar elk jaar een boek uit te geven, waarin verschillende schrijvers vanuit hun eigen vakgebied zullen beschrijven hoe zij ecokathedrale processen beleven, d.w.z. processen die zich eindeloos in ruimte en tijd ontwikkelen, zonder vooropgesteld plan en met vrije energie.
De aanwezigen kunnen bij deze gelegenheid de tentoonstelling "Orde uit Chaos" bekijken, die is ingericht n.a.v. het feit dat Le Roy de Gerrit Benner Prijs 2007 in ontvangst mocht nemen.

Lees ook de tekst "Het Tao schildert mee" op de weblog van Huub Mous


- 12 maart 02008: Schenking schilderij aan Fries Museum
schenking Fries Museum Louis Le Roy heeft een immense aquarel, bestaande uit 25 panelen van elk 3 vierkante meter, geschonken aan het Fries Museum. 16 delen hier van zijn momenteel te zien in de tentoonstelling "Orde uit Chaos" in het Fries Museum.
Het werk, waarop een deel van de glasverzameling van Le Roy is geschilderd, is in 3 jaar ontstaan, en is slechts 1 keer eerder gedurende 1 dag tentoongesteld geweest, namelijk in IJsstadion Thialf in Heerenveen op 6 april 1989. Le Roy wilde dat glaswerk schilderen in al zijn complexiteit, niet door het geziene te vereenvoudigen, maar door recht te doen aan de eindeloze verandering van vorm, licht, kleur en perspectief.

Bekijk het hele programma op de site van het Fries Museum


- januari 2008: 5 stellingen

  1. Wereldwijd moeten alle steden en dorpen worden uitgebouwd, omgebouwd en verbouwd opdat in de toekomst alle steden en dorpen als symbiotische dubbelsteden en -dorpen kunnen functioneren
  2. Om zodanig te kunnen functioneren zal 1% van hun territoria vrijgehouden moeten worden van de gebruikelijke planologische procedures die voor de totale ontwikkeling van steden en dorpen noodzakelijk zijn
  3. Die 1% geeft de mens de mogelijkheid om delen van zijn woon- en leefmilieu, plus de natuurlijke omgeving, met behulp van zijn vrije energie - in ruimte en tijd - mede gestalte te geven.
  4. Als gevolg van de opzienbarende groei van de wereldeconomie vormt de groeiende werkloosheid mondiaal een probleem! Met behulp van het hoge potentiaal van vrije energie kan, door de vorming van symbiotische steden en dorpen, de werkloosheid mondiaal op natuurlijke wijze verminderen.
  5. Hierdoor zal het mogelijk zijn op een dynamische en creatieve wijze aan toekomstige behoeften te kunnen voldoen.
Hebt u een mening over deze stellingen? Deze mening kunt u kwijt op het Forum van het Stichting Tijd Netwerk! Louis le Roy, 2007

- februari 02008: Dogtroep stopt ermee
dogtroep Het internationaal vermaarde theatergezelschap Dogtroep stopt per 31 december 2008. Vanaf haar oprichting in 1975 bracht het gezelschap "wild theater", wat te omschrijven is als geďmproviseerde acts op ongebruikelijke locaties, uit protest tegen de saaiheid en ontoegankelijkheid van de kunst. Dogtroep was een kind van zijn tijd. De oprichting van de groep is mede geďnspireerd door de Performance Art, maar ook het boek "Natuur uitschakelen, natuur inschakelen" van Louis Le Roy was een duidelijke inspiratiebron voor de mensen van het eerste uur van Dogtroep. Dogtroep stopt omdat het onmogelijk is gebleken om met de sterk verminderde subsidie een nieuwe groep op te bouwen en in continuďteit te voldoen aan de eigen verwachtingen.

>> Lees de website van Dogtroep

- februari 02008: Ecowoning Steenwijk tegen de vlakte
ecowoning Husslage Na jarenlang gesteggel over de ecologische woning van Jan Husslage, had de gemeente Steenwijkerland besloten dat de woning vrijdag 22 februari gesloopt had moeten worden. Dit besluit is opgeschort tot 3 maart, wanneer bij de rechtbank in Zwolle een verzoek van de gemeente dient voor een voorlopige voorziening, die nodig is om de veelbesproken woning daadwerkelijk te kunnen afbreken. Bij de start van de bouw waren meerdere kavels in de buurt bedoeld voor ecologische woningen, maar dit werd later ingetrokken door de gemeente. Jan Husslage ging echter door met de bouw, en ging niet in op een afkoopregeling. De reden om tot sloop van de inmiddels afgebouwde woning over te gaan was dat de bouwtermijn 2 jaar was overschreden. Rijksbouwmeester Mels Krouwel hierover: "Het ontwerp voldoet aan bijna alle, zo niet alle uitgangspunten van duurzaam bouwen, cradle-to-cradle principes en CO2 neutraal bouwen. Al deze uitganspunten staan hoog op de maatschappelijke agenda. Het lijkt me ongewenst dat het huis van Husslage in aanmerking komt voor sloop"

>> Lees de weblog van Jan Husslage
>> Lees de brief van Mels Krouwel aan de gemeente Steenwijkerland.

- 23 januari 02008: Oprichting Stichting Le Roy Gebieden
Vandaag is de "Stichting Le Roy Groningen" opgericht, waarbij de Stichting Tijd als adviseur is opgetreden rond het opstellen van de statuten. Deze stichting komt voort uit de Beheergroep Le Roy Gebieden in de Groningse wijk Lewenborg, maar wil zich niet uitsluitend op deze wijk richten. Samen met de gemeente Groningen is de stichting in overleg omtrent een plan van aanpak voor de komende 3 jaar. De bedoeling is om in maart een convenant te ondertekenen.
- 19 januari 02008: Opening tentoonstelling "Orde uit Chaos"
jannewietske de Vries Onder grote belangstelling is vandaag in het Fries Museum in Leeuwarden de Gerrit Benner Prijs 2007 overhandigd aan Louis G. Le Roy. ecokathedraal Voorafgaand aan de uitreiking hebben ongeveer 40 belangstellenden een bezoek gebracht aan de Ecokathedraal in Mildam, waarbij Huub Mous in zijn toespraak een toelichting gaf op het leven en werk van Le Roy. De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde Jannewietske de Vries, waarna de tentoonstelling "Orde uit Chaos" geopend werd. Deze tentoonstelling, met o.a. een gigantisch schilderij bestaande uit 25 afzonderlijke schilderijen van glas, een serie niet eerder tentoongestelde aquarellen, en foto's van de ecokathedraal en de glasverzameling van Le Roy, is nog tot 13 april te zien. Louis G. Le Roy

Uit het juryrapport: "Winnaar Louis G. Le Roy - gekozen uit een totaal van 17 inzendingen - wordt door de jury geroemd voor zijn grensoverschrijdende werk dat zich sinds de jaren zestig op consistente wijze heeft ontwikkeld en beschouwd mag worden als een vorm van sociaal-ecologische landschapskunst, die in de afgelopen decennia grote invloed en uitstraling heeft gehad, zowel landelijk als internationaal. Zo heeft het beeld van Le Roy zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van de wilde tuinman met anarchistische opvattingen, tot een socaal bewogen en gedreven kunstenaar met een scherpe vooruitziende blik als het gaat om het belang van de ecologie."

>> Lees de toespraak van gedeputeerde Jannewietske de Vries.
>> Lees de openingstoespraak voor de tentoonstelling "Orde uit Chaos" door Huub Mous.
>> Lees het volledige juryrapport.


- januari 2008: Weblog Huub Mous
tekenles Huub Mous heeft de afgelopen dagen op zijn weblog een aantal artikelen over leven en werk van Louis Le Roy gepubliceerd, onder de titels Le Roy en de uitgeschakelde mens, Le Roy in de schaduw van morgen, Le Roy en Richard Florida, Le Roy, tijd en tegencultuur, Le Roy en Toynbee, Le Roy en Prigogine, Le Roy en Complexiteit en Le Roy en vrije expressie. In deze artikelen wordt besproken welke mensen invloed hebben gehad op het denken van Le Roy, door Mous de 'filosoof van de hoop' genoemd, en hoe hij zich in diverse disciplines (kunstenaar, tekenleraar, ecoloog, filosoof etc.) heeft kunnen ontwikkelen.
- 20 januari 2008: Tentoonstelling 'Orde uit Chaos'
janos koppandy Naar aanleiding van de Gerrit Benner Prijs die Louis G. Le Roy onlangs is toegekend, zal van 20 januari tot 13 april 2008 de tentoonstelling 'Orde uit Chaos' in het Fries Museum te zien zijn over zijn gehele oeuvre. Bij de opening van de tentoonstelling zal het juryraport openbaar worden gemaakt.

>> Lees meer informatie op de site van het Fries Museum.

ga naar nieuwsarchief 02004, 02005, 02007, 02007 of naar het actuele nieuws.

HOME
DOELSTELLING
31 OKTOBER
ECOKATHEDRAAL
TUIN VAN LE ROY
TIJDGENOTEN
PUBLICATIES
CONTACT
Reageer
KERNGROEP
(besloten)
Hou mij via e-mail op de hoogte van activiteiten en nieuws rond de Stichting Tijd:

' Tijd is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat niet alles tegelijk gebeurt'