Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

"Honderd jaar is niets!"
Louis Le Roy, 01924 - 02012
Ecocathedralen: waar mens, plant en dier samenwerken...
... en waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Wethouder Jaap van Veen en Heilien Tonckes, voorzitter Stichting TIJD, met het pas ondertekende addendum over de uitbreiding van de Le Roy-tuin, gefotografeerd vanaf het carillon van Crackstate
Wethouder Jaap van Veen en Heilien Tonckes, voorzitter Stichting TIJD, met het pas ondertekende addendum over de uitbreiding van de Le Roy-tuin, gefotografeerd vanaf het carillon van Crackstate

Donderdag 27 juni 02024 ondertekenden wethouder Jaap van Veen en Heilien Tonckens van de Stichting TIJD het voorstel voor de uitbreiding van de Le Roy-tuin, dat het college van de gemeente Heerenveen dinsdag 18 juni 02024  ongewijzigd heeft aangenomen.

Het betreft een deel van het stuk grond dat haaks op de huidige Le Roy-tuin staat en parrallel aan de Rembrandtlaan loopt. De uitbreiding is een gevolg van de wekzaamheden aan de Oranje Nassaulaan die ook voor een deel op de Le Roy-tuin plaatsvinden. De uitbreiding is een vorm van compensatie, en was in 2020 in het addendum op de intentieverklaring al aangekondigd. Wethouder Jaap van Veen heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de Le Roy-tuin, waaronder deze uitbreiding.

De plek wordt nu nog voor een deel gebruikt als opslag voor materiaal dat gebruikt wordt voor de werkzaamheden aan de Oranje Nassaulaan. Zodra deze zijn afgerond gaat de Stichting TIJD samen met omwonenden met de inrichting van het nieuwe stuk grond aan de slag.

De locatie is al een tijdje onaangeroerd, waardoor de natuur al een voorshot op de komende ontwikkeling heeft genomen, zoals op onderstaande foto is te zien.

Lees hier het hele advies over de uitbreiding van de Le Roy tuin.

 uitbreiding le roy tuin rembrandtlaan akkoord college heerenveenHet stuk grond waar het om gaat. Links de flats aan de Rembrandtlaan, rechts de werkzaamheden rond de Oranje Nassaulaan.

uitbreiding le roy tuin heerenveen ecokathedraalUitbreiding Le Roy-tuin Heerenveen. Rechts de flats van de Rembrandtlaan.

uitbreiding le roy tuin rembrandtlaan jaap van veenDe natuur laat al van zich horen op het nieuwe stuk ecokathedraal in Heerenveen.

 

 

Agenda 100 jaar Le Roy

03 okt 02024;
19:30 - 21:30
Thema-avond over politiek
13 okt 02024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 02024;
13:00 - 17:00
Tentoonstelling Museum Heerenveen
31 okt 02024;
13:00 - 16:30
TIJD-symposium 02024

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wilt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

Stenen doneren?

Hebt u stenen over en wilt u deze doneren aan de Le Roy tuin? Neem dan eerst contact met ons op, dan hoort u direct of (en zo ja: waar) u de stenen kunt brengen. Het ongevraagd brengen (of ophalen) van materiaal is dus niet toegestaan.

tegels nk tegelwippen in ecokathedraal heerenveen

 

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )