Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

nl NL ar AR zh-CN ZH-CN cs CS da DA en EN fr FR fy FY de DE el EL iw IW it IT ja JA no NO pl PL pt PT ru RU es ES sv SV tr TR
  • Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Balklandpark Harlingen le roy tuin heerenveen

Janneke Smitstra en Nadja Rientjes, initiatiefnemers van het nieuw aan te leggen ecologische stadspark Balklandpark in Harlingen, brachten een bezoek aan de Le Roy tuin in Heerenveen om inspiratie op te doen.

Klimaatalarm 2021 noodklok klimaat trinitas heerenveen le roy tuin ecokathedraal

De kerkklok van Trinitas, een groene kerk en buren van de Le Roy tuin, luidden zondagmiddag 14 maart 02021 de noodklok in het kader van het Klimaatalarm.

Tiemen Stuiver schenkt 9 vuurdoorns

Buurtbewoner Tiemen Stuiver heeft 9 vuurdoorns geschonken aan de Le Roy tuin. Ze zijn geleverd door Nynke Plantinga van Magnolia Tuinontwerp en geplant door vrijwilliger Harry de Vries en Peter Wouda.

De korflaan vrijerslaantje heerenveen

Meester-verteller Jan de Jong schreef over de Korflaan, het 'vrijerslaantje' dat evenwijdig en vlak bij de huidige Le Roy tuin lag.
"Boompje groot, plantertje dood", zeg een oud-Nederlandse zegswijze. In Heerenveen ging het anders toe. Daar woonde de schatrijke koopman / grootgrondbezitter Geert Korf. Die had ten oosten van de plaats eigen landerijen en besloot daarop omstreeks 01900 voor zijn plaatsgenoten een wandelpad aan te leggen. Dit liep, kaarsrecht, vanaf een steeg aan de Nieuweburen naar Oranjewoud, evenwijdig aan de huidige Pres. Kennedylaan en Europalaan.

Ruff (right) visited the eco-cathedral again in 2018

Louis Le Roy

One of the prime reasons for the extent of this debate and the emergence of a new philosophy of urban landscape was the catalytic presence of Louis Le Roy, art teacher and gardener, from the northern town of Heerenveen. Le Roy successfully related the ecological arguments of the 1960’s to the urban landscape and though not always scientifically accurate, his enthusiasm awakened people to an awareness of their environment. Later he named his projects eco-cathedrals.

Interview met Louis Le Roy in het Utrechts Nieuwsblad 1971

Iedere stad, ieder dorp heeft zijn gepolijst groenstroken

In Oranjewoud onder Heerenveen loopt een man door een tuin zoals Godzelf die gewild heeft. En terwijl zin vingers langs de glanzend-gladde stammen van berken en abelen glijden, bezweert hij mij: “Laten de mensen toch hun motormaaier in de schuur zetten. En laat ze ophouden, vandaag nog, met dat zinloze wieden, schoffelen en sproeien. Laat ze op het lapje grond rond hun voordeur niet langer de wet voorschrijven aan de natuur, maar laten ze liever eens gaan gehoorzamen aan de regels die de natuur zelf uitvaardigt.”

Fruitbomen voor de le roy tuin

Elk jaar worden er in de Le Roy tuin minimaal zeven fruitbomen geplant. Het gaat om bijzondere rassen die zorgvuldig worden gekweekt door de Stichting Fruit yn Fryslân. Frits Doornenbal selecteert de bomen en begeleidt het planten altijd.

Vlak  voor de aanleg van de Le Roy tuin in 1966

Het verhaal achter de Le Roy tuin in Heerenveen:

Stel u zich een middelgrote stad voor die in verband met het groeiend aantal inwoners uit moet breiden. Een groot stuk weiland met een agrarische bestemming wordt bouwrijp gemaakt, en er worden honderden woningen en flats gebouwd. Een kilometer lange en 20 meter brede strook blijft in het midden van de wijk over. Meestal een ideale ruimte om gras in te zaaien, bestrating voor wandelpaden, een paar boompjes, struiken en bankjes te plaatsen, en door vakkundig onderhoud zal de strook er na 50 jaar nog precies zo uitzien als in het begin. Alleen de solitaire boompjes zouden groter worden.

Eindelijk weer eens sneeuw in de winter van 02021! We lieten een drone over de hele lengte van de heerenveense ecokathedraal vliegen om een opname in 1 take te maken.

Bestemmingsplan ecokathedraal proces en omgevingsvisie Heerenveen

Le Roy heeft in 01999 een brief geschreven aan de gemeenteraad van Heerenveen met het verzoek om aan het terrein in Mildam een nieuw bestemmingsplan toe te kennen, te weten "ecokathedraal proces". Na een intensief onderzoek waar Rinse van der Schoot, destijds jurist bij de gemeente Heerenveen, een belangrijk aandeel in heeft gehad, heeft dit uiteindelijk in 2007 geresulteerd in een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied dat door Gedeputeerde Staten van Fryslân is goedgekeurd.

Goede voorouder roman krznaric ecoathedraal langetermijndenken

In zijn boek "Good ancestors", in januari 02021 in het Nederlands verschenen onder de titel "Goede voorouder", beschrijft Roman Krzanric over het van grote belang van langetermijndenken. Om goede voorouders te kunnen zijn, dienen we rekening te houden met de levens van onze volgende generaties en niet ons eigen belang voorop stellen. Een van de manieren is kathedraaldenken. De bouw van kathedralen duurde in de middeleeuwen soms meerdere eeuwen. De bouwers hadden, vooral in het begin, geen idee van het eindresultaat.

NL Doet actie 2021 Ecokathedraal le roy tuin heerenveen

Maak op informele wijze kennis met het werk in de Heerenveense ecokathedraal op zaterdag 29 mei (was zaterdag 13 maart maar ivm coronamaatregelen is het uitgesteld). Vorig jaar gind de NL-Doet actie in de Le Roy tuin niet door maar we gaan dit jaar in de herkansing. Uiteraard onder voorbehoud in verband met de ontwikkelingen rond de corona-maatregelen, maar u  kunt zich aanmelden voor zaterdag 29 mei 02021!

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

In het nieuws

Roman Krznaric bezoekt Le Roy tuin met tijdrebellen

Tijdrebel bijeen Roman Krznaric in de ecokatehdraal Heerenveen
Roman Krznaric (links) bezocht met ander tijd rebellen de Le Roy tuin

Vandaag bracht de Australisch-Britse filosoof Roman Krznaric een bezoek aan de ecokathedralen in Mildam en Heerenveen. Krznaric is de schrijver van de bestseller "De goede voorouder", een boek dat gaat over het denken in lange termijnen over meerdere generaties.

Lees meer...

Lezing ecokathedralen bij Huis te Vraag Amsterdam

Lezing ecokathedralen huis te vraag amsterdam peter wouda
Huis te Vraag, een groen paradijsje in Amsterdam

Op zondagmiddag 21 november om 14:30 zal Peter Wouda een lezing geven over ecokathedralen bij Huis te Vraag in Amsterdam. Huis te Vraag is een plek met een rijke geschiedenis die teruggaat naar vóór 1400. Lange tijd is het een begraafplaats geweest, waar tot 1962 werd begraven. Door de jaren heen zijn er meer dan 16.000 mensen begraven.

Lees meer...

Een logo voor de Le Roy tuin!

Een van de logo's van de Le Roy tuin door Jurgen Jasper
Een van de logo's van de Le Roy tuin door Jurgen Jasper

De Le Roy tuin heeft een logo! Sterker nog, het gaat om meerdere logo's.

Ontwerper Jurgen Jasper, die de Le Roy tuin heel goed kent en ook jarenlang in de buurt heeft gewoond, maakte een aantal varianten met silhouettten van kathedralenbouwers. In het bovenstaande logo is dat het silhouet van Louis Le Roy, die als bedenker van ecokathedralen natuurlijk als eerste wordt gepresenteerd.

Lees meer...

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )