Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

nl NL zh-CN ZH-CN en EN fr FR fy FY de DE ja JA es ES
  • Ecokathedraal Heerenveen: Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
De Schoterlandse Kruiskerk van Heerenveen ligt begraven in de Le Roy tuin

De kerk die in 1637 gebouwd is in opdracht van Amelius van Oenema, is in 1972 gesloopt.  Het grootste deel van het puin dat daar bij vrijkwam is bij de aanleg van de Le Roy tuin in Heerenveen-Midden verwerkt. Het meeste puin is in de loop der jaren door de natuur ingepakt, maar deze grote vierkante stukken natuursteen zijn nog duidelijk herkenbaar als het voetpad.

Jaap van Veen onderekent addendum voorzitter TIJD

Op 31 oktober 2020, de geboortedag van Louis Le Roy en de oprichtingsdatum van de Stichting TIJD, hebben wethouder Jaap van Veen en voorzitter Tineke Hempenius een addendum ondertekend waarin o.a. is vastgelegd dat de Le Roy tuin zal worden uitgebreid met een stuk grond. Het betreft het stuk grond tussen de Oranje Nassaulaan en de Rembrandtlaan. Dit gebied zal in het kader van Heerenveen Beter Bereikbaar worden heringericht.

Overeenkomst dry stone walling met ecokathedraal

Het stapelen van stenen is al een eeuwenoude traditie in heel Europa. In Engeland staat het bekend onder de naam Dry Stone Walling en in Frankrijke heet het Piere Sèche. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurstenen die in de buurt gevonden worden.

Aanleg Le Roy tuin Heerenveen 1970 met kruiwagen

De Le Roy tuin eind jaren 60 van de vorige eeuw. De karakteristieke, gestapelde muurtjes van gele stenen, die vrijkwamen bij de sloop van oude gebouwen, zijn op de voorgrond zichtbaar. De man met de kruiwagen brengt een grondlaag aan boven op de meters hoge puinlaag en legt het wandelpad vast.

Een nieuwe ecokathedraal in Sudwest-Fryslân?

Berend en Sara studeren aan het Technasium Bogerman in Sneek. Ze zijn de komende maanden bezig met hun Meesterproef, waarbij ze gaan onderzoeken wat een ecokathedraal is.

Rewilding in de Le Roy tuin Heerenveen in 1972

Le Roy had in de jaren 70 de bijnaam "Billy Graham van het onkruid" door zijn overtuiging dat onkruid niet bestaat maar een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit. Ook werd hij, tegen zijn zin, de Wilde Tuinman genoemd, in een tijd waarin onkruid ten alle tijden moest worden bestreden met alle mogelijke middelen.

Burgemeester peter de jonge en louis le roy

Op 29 juni 2005 hebben burgemeester Peter de Jonge van de Gemeente Heerenveen en Louis Le Roy namens de Stichting TIJD een intentieverklaring ondertekend om het ecokathedrale proces van de Le Roy tuin gedurende 100 jaar te garanderen.

AGENDA

Geen evenementen

Zoek op deze site

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wildt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )