Logo Le Roy tuin, de ecokathedraal van Heerenveen

nl NL zh-CN ZH-CN en EN fr FR fy FY de DE ja JA es ES
  • Ecokathedraal Heerenveen: Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
plaquette marijke hiem naar Peter Wouda le roy tuin

Woonzorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen heeft op 12 mei 02020 een mooie marmeren steen met inscriptie geschonken aan de Le Roy tuin in Heerenveen. Op de stenen plaat staan de namen van drie inmiddels overleden Heerenveense kunstenaars gegraveerd: Boele Bregman, Willem van Althuis en Sjoerd de Vries. Zeer toepasselijk, want veel straten in de wijk zijn vernoemd naar schilders: Van Goghlaan, Tjerk Bottemastraat, Piet van de Hemstraat, Alma Tademagweg etc.

Geeuweiland Sneek mogelijke locatie ecokathedraal

Studenten Berend Tabak en Sara Koldam van het Technasium / CSG Bogerman college in Sneek onderzochten in hun Masterproef of er een locatie in Sneek te vinden is waar een ecokathedraal wenselijk is. De conclusie is dat dit zeker wenselijk is! In hun zeer uitgebreide eindrapport. Als mogelijke locaties worden het Geeuweiland, het Spoordok en milieutuin De Fok genoemd.

Eco cathedrals long term thinking

Imagine a medium-sized city that has to expand due to the growing number of inhabitants. A large area of ​​pasture with an agricultural purpose is being prepared for construction, and hundreds of houses and flats are being built. A kilometer long and 20 metre wide strip remains in the middle of the district. Usually an ideal space for sowing grass, paving for footpaths, placing a few trees, shrubs and benches, and with professional maintenance the strip will look exactly the same 50 years later. Only the solitary trees would get bigger.

Ruben Jacobs De eeuw van Felix ecokathedraal

Schrijver-socioloog Ruben Jacob bracht onlangs een bezoek aan de ecokathedralen van Heerenveen en Mildam om inspiratie op te doen voor het laatste hoofdstuk uit zijn boek "De eeuw van Felix" dat in april 02022 zal verschijnen bij uitgeverij Thomas Rap.

Siebe Homminga Le Roy tuin Heerenveen

Via de nieuwsbrief van de Wijk Heerenveen Midden ( download de PDFpdf ) is er een oproep geplaatst door drie buurtbewoners van Heerenveen-Midden betreffende de uitbreiding van de Le Roy tuin ter hoogte van de Rembrandtlaan. Deze oproep herhalen wij hier graag:

Hans van der lans bij de wilde narcissen in de Le Roy tuin

In het vroege voorjaar heeft bouwmeester Peter Wouda uren rondgedwaald in de Le Roy tuin met bioloog-ecoloog Hans van der Lans die tijdens zijn studie aan de Universiteit in Groningen Le Roy een aantal keren opzocht. Tijdens de wandeling voelde Van der Lans nog duidelijk de invloed van Le Roy.

Balklandpark Harlingen le roy tuin heerenveen

Janneke Smitstra en Nadja Rientjes, initiatiefnemers van het nieuw aan te leggen ecologische stadspark Balklandpark in Harlingen, brachten een bezoek aan de Le Roy tuin in Heerenveen om inspiratie op te doen.

Klimaatalarm 2021 noodklok klimaat trinitas heerenveen le roy tuin ecokathedraal

De kerkklok van Trinitas, een groene kerk en buren van de Le Roy tuin, luidden zondagmiddag 14 maart 02021 de noodklok in het kader van het Klimaatalarm.

Tiemen Stuiver schenkt 9 vuurdoorns

Buurtbewoner Tiemen Stuiver heeft 9 vuurdoorns geschonken aan de Le Roy tuin. Ze zijn geleverd door Nynke Plantinga van Magnolia Tuinontwerp en geplant door vrijwilliger Harry de Vries en Peter Wouda.

De korflaan vrijerslaantje heerenveen

Meester-verteller Jan de Jong schreef over de Korflaan, het 'vrijerslaantje' dat evenwijdig en vlak bij de huidige Le Roy tuin lag.
"Boompje groot, plantertje dood", zeg een oud-Nederlandse zegswijze. In Heerenveen ging het anders toe. Daar woonde de schatrijke koopman / grootgrondbezitter Geert Korf. Die had ten oosten van de plaats eigen landerijen en besloot daarop omstreeks 01900 voor zijn plaatsgenoten een wandelpad aan te leggen. Dit liep, kaarsrecht, vanaf een steeg aan de Nieuweburen naar Oranjewoud, evenwijdig aan de huidige Pres. Kennedylaan en Europalaan.

Ruff (right) visited the eco-cathedral again in 2018

Louis Le Roy

One of the prime reasons for the extent of this debate and the emergence of a new philosophy of urban landscape was the catalytic presence of Louis Le Roy, art teacher and gardener, from the northern town of Heerenveen. Le Roy successfully related the ecological arguments of the 1960’s to the urban landscape and though not always scientifically accurate, his enthusiasm awakened people to an awareness of their environment. Later he named his projects eco-cathedrals.

Interview met Louis Le Roy in het Utrechts Nieuwsblad 1971

Iedere stad, ieder dorp heeft zijn gepolijst groenstroken

In Oranjewoud onder Heerenveen loopt een man door een tuin zoals Godzelf die gewild heeft. En terwijl zin vingers langs de glanzend-gladde stammen van berken en abelen glijden, bezweert hij mij: “Laten de mensen toch hun motormaaier in de schuur zetten. En laat ze ophouden, vandaag nog, met dat zinloze wieden, schoffelen en sproeien. Laat ze op het lapje grond rond hun voordeur niet langer de wet voorschrijven aan de natuur, maar laten ze liever eens gaan gehoorzamen aan de regels die de natuur zelf uitvaardigt.”

AGENDA

Geen evenementen

Zoek op deze site

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Rondleiding of lezing over ecokathedralen?

Wildt u een rondleiding door de Le Roy tuin, of een lezing over ecokathedralen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via mail of telefonisch op 06-24573020.

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )