Le Roy tuin

de ecokathedraal van Heerenveen

nl NL ar AR zh-CN ZH-CN cs CS da DA en EN fr FR fy FY de DE el EL iw IW it IT ja JA no NO pl PL pt PT ru RU es ES sv SV tr TR
  • Samenwerking tussen mens, plant en dier
    Waar ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte
Ruben Jacobs De eeuw van Felix ecokathedraal

Schrijve-socioloog Ruben Jacob bracht onlangs een bezoek aan de ecokathedralen van Heerenveen en Mildam om inspiratie op te doen voor het laatste hoofdstuk uit zijn boek "De eeuw van Felix" dat in augustus 02021 zal verschijnen bij uitgeverij Thomas Rap.

Siebe Homminga Le Roy tuin Heerenveen

Via de nieuwsbrief van de Wijk Heerenveen Midden ( download de PDFpdf ) is er een oproep geplaatst door drie buurtbewoners van Heerenveen-Midden betreffende de uitbreiding van de Le Roy tuin ter hoogte van de Rembrandtlaan. Deze oproep herhalen wij hier graag:

Hans van der lans bij de wilde narcissen in de Le Roy tuin

In het vroege voorjaar heeft bouwmeester Peter Wouda uren rondgedwaald in de Le Roy tuin met bioloog-ecoloog Hans van der Lans die tijdens zijn studie aan de Universiteit in Groningen Le Roy een aantal keren opzocht. Tijdens de wandeling voelde Van der Lans nog duidelijk de invloed van Le Roy.

Balklandpark Harlingen le roy tuin heerenveen

Janneke Smitstra en Nadja Rientjes, initiatiefnemers van het nieuw aan te leggen ecologische stadspark Balklandpark in Harlingen, brachten een bezoek aan de Le Roy tuin in Heerenveen om inspiratie op te doen.

Klimaatalarm 2021 noodklok klimaat trinitas heerenveen le roy tuin ecokathedraal

De kerkklok van Trinitas, een groene kerk en buren van de Le Roy tuin, luidden zondagmiddag 14 maart 02021 de noodklok in het kader van het Klimaatalarm.

Tiemen Stuiver schenkt 9 vuurdoorns

Buurtbewoner Tiemen Stuiver heeft 9 vuurdoorns geschonken aan de Le Roy tuin. Ze zijn geleverd door Nynke Plantinga van Magnolia Tuinontwerp en geplant door vrijwilliger Harry de Vries en Peter Wouda.

De korflaan vrijerslaantje heerenveen

Meester-verteller Jan de Jong schreef over de Korflaan, het 'vrijerslaantje' dat evenwijdig en vlak bij de huidige Le Roy tuin lag.
"Boompje groot, plantertje dood", zeg een oud-Nederlandse zegswijze. In Heerenveen ging het anders toe. Daar woonde de schatrijke koopman / grootgrondbezitter Geert Korf. Die had ten oosten van de plaats eigen landerijen en besloot daarop omstreeks 01900 voor zijn plaatsgenoten een wandelpad aan te leggen. Dit liep, kaarsrecht, vanaf een steeg aan de Nieuweburen naar Oranjewoud, evenwijdig aan de huidige Pres. Kennedylaan en Europalaan.

Ruff (right) visited the eco-cathedral again in 2018

Louis Le Roy

One of the prime reasons for the extent of this debate and the emergence of a new philosophy of urban landscape was the catalytic presence of Louis Le Roy, art teacher and gardener, from the northern town of Heerenveen. Le Roy successfully related the ecological arguments of the 1960’s to the urban landscape and though not always scientifically accurate, his enthusiasm awakened people to an awareness of their environment. Later he named his projects eco-cathedrals.

Interview met Louis Le Roy in het Utrechts Nieuwsblad 1971

Iedere stad, ieder dorp heeft zijn gepolijst groenstroken

In Oranjewoud onder Heerenveen loopt een man door een tuin zoals Godzelf die gewild heeft. En terwijl zin vingers langs de glanzend-gladde stammen van berken en abelen glijden, bezweert hij mij: “Laten de mensen toch hun motormaaier in de schuur zetten. En laat ze ophouden, vandaag nog, met dat zinloze wieden, schoffelen en sproeien. Laat ze op het lapje grond rond hun voordeur niet langer de wet voorschrijven aan de natuur, maar laten ze liever eens gaan gehoorzamen aan de regels die de natuur zelf uitvaardigt.”

Fruitbomen voor de le roy tuin

Elk jaar worden er in de Le Roy tuin minimaal zeven fruitbomen geplant. Het gaat om bijzondere rassen die zorgvuldig worden gekweekt door de Stichting Fruit yn Fryslân. Frits Doornenbal selecteert de bomen en begeleidt het planten altijd.

Vlak  voor de aanleg van de Le Roy tuin in 1966

Het verhaal achter de Le Roy tuin in Heerenveen:

Stel u zich een middelgrote stad voor die in verband met het groeiend aantal inwoners uit moet breiden. Een groot stuk weiland met een agrarische bestemming wordt bouwrijp gemaakt, en er worden honderden woningen en flats gebouwd. Een kilometer lange en 20 meter brede strook blijft in het midden van de wijk over. Meestal een ideale ruimte om gras in te zaaien, bestrating voor wandelpaden, een paar boompjes, struiken en bankjes te plaatsen, en door vakkundig onderhoud zal de strook er na 50 jaar nog precies zo uitzien als in het begin. Alleen de solitaire boompjes zouden groter worden.

Eindelijk weer eens sneeuw in de winter van 02021! We lieten een drone over de hele lengte van de heerenveense ecokathedraal vliegen om een opname in 1 take te maken.

Hou mij op de hoogte van updates op deze site

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

In het nieuws

Onderzoek naar oeuvre Louis Le Roy door Het Nieuwe Instituut

Louis Le Roy, Rob Hendriks en Piet Vollaard in de Le Roy tuin in Heerenveen
Louis Le Roy, Rob Hendriks en Piet Vollaard in de Le Roy tuin in Heerenveen in 2005

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam heeft met het rapport "Geheugen van het ontworpen landschap" het belang van archivering van tuin- en landschapsarchitectuur aangetoond. Ook het werk van Louis Le Roy, hoewel geen professioneel tuinarchitect maar zeker invloedrijk sinds de projecten in Mildam, Heerenveen en Lewenborg en het boek "natuur uitschakelen, natuur inschakelen", wordt daarin opgenomen.

Lees meer...

Om over na te denken: folly of ecokathedraal?

Follies in Nederland ecokathedraal
Is een ecokathedraal een folly?

Op 23 juni 2021 verscheen op de facebookpagina van de Ecokathedraal in Mildam het volgende bericht: Louis Le Roy zou bezwaar maken tegen deze categoriesering, en de afbeelding is weinig 'to the point'. Daarbij stond een screenshot van een artikel in De Volkskrant. Het ging hier een artikel dat verscheen naar aanleiding van het boek "Voor de Gek! Follies in Nederland" van Edith Gerritsma en Andrea Hijmans.

Lees meer...

Fryske Gea bezoekt ecokathedralen

Fryske Gea bezoekt ecokathedralen
Aandacht voor ecokathedralen in informatieblad Fryske Gea

In het informatieblad Geamantsje van natuurorganisatie It Fryske Gea staat in het juni nummer (nr. 118) een uitgebreid artikel over de ecokathedralen in Heerenveen en Mildam. Verslaggeefster Jacky Nieman, die Le Roy al in 1971 voor het eerst ontmoette en het met hem eens was dat onkruid niet bestaat, wandelde met excursieleider Riemer van der Lei door de Le Roy tuin in Heerenveen-Midden en de ecokathedraal in Mildam, en schreeft een mooi artikel.

Lees meer...

"Voor een goed begrip van hetgeen geschreven wordt, moet steeds worden bedacht dat wanneer de natuur ter sprake komt daar dan stééds natuurlijke processen mee bedoeld worden, maar nooit de natuur in haar tijdelijke verschijningsvorm". Louis G. Le Roy ( 01924 - 02012 )

"Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwen. Laat het niet zijn voor het huidige genot, nog voor het huidige gebruik alleen; Laat het een zodanig werk zijn dat onze nakomelingen ons er dankbaar voor zijn". John Ruskin ( 01819 - 01900 )